Světci k nám hovoří...


sv. Silvín

Silvinus

17. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VIII.

ŽIVOTOPIS

O jeho původu nic spolehlivého nevíme. Většina životopisů ho představuje jako Ira nebo Skota. Podle Bollandistů by mohl pocházet z Tosa (dnes Doesburg) a je uváděno ještě jako další místo jihofrancouzské Toulouse i s přibližným rokem 650. Tento poslední a nejstarší údaj je prý z 9. století, ale jde o spisek neznámé osoby podepsané jako jeho přítel. Věrohodnost je nedostačující i proto, že životopis prý měl přespříliš pravopisných (jazykových) chyb a kvůli nim byl po nalezení daný na přepsání.

Příběh zde se tedy opírá hlavně o to, co bylo a je tradované. O Silvínovi se mluví jako o významném příchozím ke dvoru franského krále Childericha II. († 675). Silvín měl krátce před svatbou, když pocítil povolání k duchovnímu životu. Opustil proto svou snoubenku i dvůr. Vykonal pouť do Říma, kde přijal kněžské svěcení. Odtud byl po nějaké době poslán jako biskup, údajně bez trvalého sídla do oblasti Thérouanne na území dnešní Francie.

Úspěšně zde pak šířil víru mezi nevěřícími obyvateli zejména vlivem svého asketického života s láskou k chudým. Vynikal zbožností i pokorou a získáváním svobody mnoha vězněným asi otrokům. Chtěl žít chudě, proto nechtěl ani vlastnit koně jako dopravní prostředek a s takovým ulehčením cest souhlasil až po donucení únavou. Po mnoha letech nepřetržitého apoštolátu odešel do benediktinského opatství Auchy-les-Moines poblíž Arrsasu jako prostý mnich. Po své smrti asi kolem roku 720 byl v tomto klášteře pohřben.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Bonosus (asi 373); Mesrobus (asi 440); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Fintanus, abbas (asi 603); Finanus (asi 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Matthias Shōbara Ichizaemon (1624); Elisabeth Sanna (1857 ); Petrus Yu Chŏng-nyul (1866); Antonius Leszczewicz (1943); Hedwigis Carboni (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.