Světci k nám hovoří...


sv. Iltut /Fawr či Farchog/

Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore

6. listopadu, připomínka
Postavení:opat a zakladatel
Úmrtí:asi 540

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně v roce 480 v Bretani jako syn šlechtice. Rodiče ho prý poslali na studie k příbuznému Germanovi (sv. s pam. 31. 7.) do Auxerre (chronologicky by Iltud musel být narozen o půl století dříve). Po seznámení se s rytířským uměním u dalšího příbuzného dostal nabídku u královského dvora ve Walesu. Při svém lehkomyslném životě se Iltut setkal s opatem Cadokem (pam. 21. 9.) a následně se rozhodl změnit svůj život.

Ve velšském údolí Glamorgan založil s pomocí arcibiskupa Dyfriga klášter, který se stal velmi významným opatstvím a později byl po něm pojmenován velšsky Llan-Illtud Fawr, jinak Llantwit Major. Vedle něj pak rostlo i stejnojmenné městečko.

Iltut z tohoto kláštera, v němž se stal opatem, vytvořil vzdělávací středisko. V souvislosti se šířením pověsti o svatosti a moudrosti zakladatele se do něj hlásilo mnoho jeho následovníků. Z nich také později vzešlo více světců.

Za hladomoru opat Iltut s bratry z kláštera zajistili potraviny na zmírnění hladu i pro okolní obce. Na toto bylo později vzpomínáno při zasvěcování kostelů tomuto opatovi. Postupem času, zvláště ve 12. století, bylo do životopisu sv. Iltuta přidáváno mnoho příběhů, pojednávajících o zázracích na úkor hodnověrnosti legendy. Nakonec se stalo nejistým i místo úmrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.