Světci k nám hovoří...


sv. Protáz

Protasius, ep. Lausannen

6. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

V mladém věku se stal knězem. Žil velmi asketicky a věnoval se charitativní činnosti. Pomáhal vdovám, sirotkům a podporoval výstavbu domů pro nejpotřebnější.

Je uváděn jeho podíl na přestavbě staré kaple sv. Tyrse v kostel sv. Maura v Lausanne, budování kláštera a na stavbě kostela Panny Marie v Baulmes, které leží 38 km severně od Lausanne. Jako jeho působiště je zmiňován i Saint-Prex poblíž jeho posledního sídla. Datum, kdy byl ustanoven biskupem, není známo.

Zemřel mezi Helvety na burgundském území při severním břehu Ženevského jezera. Biskupské sídlo měl v Lausanne, které je dnes hlavním městem švýcarského kantonu Vaud. Protáz je uctíván jako biskup tohoto města.

Legenda popisující závěr jeho života se zmiňuje o smrtelném zranění, které utrpěl pádem stromu, při pomoci dřevorubcům těžícím dřevo na opravu chrámu. Ten byl v Lausanne značně poškozen za barbarského vpádu. Biskup Protáz po přepravě do sídelního města následkům zranění podlehl.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.