Světci k nám hovoří...


sv. Štěpán

Stephanus, ep. Apten

6. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1046

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 976 v Agde ve Francii. Po teologických studiích konal pouť do Svaté země a seznámil se prý i s Řeckem. Po návratu působil v jihofrancouzské diecézi Apt a roku 1010 zde byl zvolen biskupem.

Do Jeruzaléma putoval později ještě jednou a v Toskánsku onemocněl. Vykonal prý zde také slib, že když se uzdraví, opraví v Apt (vzdáleném 53 km od Avignonu) katedrálu sv. Anny, která byla po útoku muslimů velmi poškozená.

Biskup Štěpán vynikal pokorou a jemnými projevy laskavosti. Provedl rekonstrukci katedrály a je mu přičítána stavba několika kostelů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.