Světci k nám hovoří...


sv. Teobald

Theobaldus, presb.

6. listopadu, připomínka
Postavení:kněz CRL
Úmrtí:1070

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Chaix u Limoges ve Francii. Odešel studovat do Périgueux v Akvitánii. Brzy po návratu vstoupil mezi řádové kanovníky v Le Dorat. Hodně času trávil v kostele a návštěvami nemocných. Větší část noci setrvával v modlitbě a žil asketicky. Vedle kněžské služby konal v pokoře práce kostelníka a byl ustanoven za opatrovníka památek vedených v opatství.

U jeho hrobu se začaly dít zázraky a v návaznosti na ně byly r. 1130 jeho ostatky přeneseny do krypty kostela sv. Petra. Liturgické slavení začalo v diecézi Limoges r. 1659.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.