Světci k nám hovoří...


sv. Baldus / Baud /

Baldus

7. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 552

ŽIVOTOPIS

Stal se 16. biskupem ve francouzském městě Tours. Podle záznamu sv. Řehoře z Tours pocházel Baldus ze dvora krále Chlothara I. Vykonával zde původně zpravodajskou službu a byl ženatý, měl rodinu. Za biskupa byl zvolen později, pravděpodobně jako vdovec, v roce 546 po biskupu Ingiuriovi. Zlato, které po něm dostal, rozdal chudým. To ve stručné zprávě o něm sděluje i martyrologium.

Biskup Baldus zemřel po pěti letech a deseti měsících svého episkopátu. Jeho ostatky byly poprvé přeneseny v VII. století do kostela ve Verneuilsur-Indre a později k Panně Marii v Loches. Bývá zde vzýván při prosbách o déšť.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Willibrordus (739); Prosdocimus (s. III.); Athenodorus, ep. Neocæsarien. in Ponto (s. III.); Amaranthus (asi s. III.); Hieron et socii (s. IV.); Herculanus, ep. Catalaunen (548); Baldus (asi 552); Cungarus (s. VI.); Florentius, ep. Argentoraten (před r. 614); Lazarus, stylita in monte Galesio (1054); Engelbertus, ep. Colonien. (1225); Antonius Baldinucci (1717); Vincentius Grossi (1917)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.