Světci k nám hovoří...


sv. Lazar

Lazarus, stylita in monte Galesio

7. listopadu, připomínka
Postavení:stylita
Úmrtí:1054

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 967 v Magnésii (dnes Manisa na jihozápadě Turecka) asi 40 km na severozápad od Efesu. Při křtu dostal jméno Leon. V roce 985 odešel jako poutník do Jeruzaléma, ale v Paphlagonii prý na delší dobu cestu přerušil. V Attalii (dnešní Antalya) navštívil klášter, oblékl mnišský hábit a přijal jméno Lazar. Po určitou dobu žil údajně v jeskyni. Ve Svaté zemi vstoupil do kláštera svatého Sávy a stal se knězem. Potom se vrátil do maloasijského Efesu a v jeho blízkosti na hoře Galésio žil jako kajícník po způsobu stylitů z 5. století.

K jeho sloupu přicházeli věřící a Lazar pro ně ze sloupu nejen kázal, ale i sloužil mši svatou a kajícníci se k němu přicházeli zpovídat. Svým asketickým životem na sloupu o chlebu a vodě přitahoval mnoho věřících. Vynikal darem proroctví, oživil kající praxi a ze sloupu údajně vedl i tři kláštery založené z jeho popudu. Později podle některých životopisců vystoupil ještě na další sloupy a zemřel asi v 86 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Willibrordus (739); Prosdocimus (s. III.); Athenodorus, ep. Neocæsarien. in Ponto (s. III.); Amaranthus (asi s. III.); Hieron et socii (s. IV.); Herculanus, ep. Catalaunen (548); Baldus (asi 552); Cungarus (s. VI.); Florentius, ep. Argentoraten (před r. 614); Lazarus, stylita in monte Galesio (1054); Engelbertus, ep. Colonien. (1225); Antonius Baldinucci (1717); Vincentius Grossi (1917)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.