Světci k nám hovoří...


blah. Hugo de Glazinis

Hugo de Glazinis

8. listopadu, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:1250

ŽIVOTOPIS

Tohoto blahoslaveného nám připomíná až poslední martyrologium Romanum. Zpráv o Hugovi de Glazinis je velmi poskrovnu. Žil a zemřel ve 13. století v klášteře sv. Viktora v Marseille ve Francii. Zde, po rekonstrukci opatství zařazeného mezi historické památky, je k vidění náhrobní deska Huga de Glazinis, na níž je epitaf z poloviny 13. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Godefridus, ep. Ambianen. (1115); Simpronianus, Claudius, Nicostratus, Castorius et Simplicius (asi 306); Clarus, presb. (asi 396); Deusdedit, Pp I. (618); Willehadus, ep. Bremen (789); Hugo de Glazinis (1250); Ioannes Duns Scotus (1308); Maria Crucifixa /Elisabeth Maria/ Satellico (1745)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.