Světci k nám hovoří...


sv. Sadot a druhové

Sadoth atque CXXVIII socii

18. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:342

ŽIVOTOPIS

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleukie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sadoth atque CXXVIII socii (342); Ioannes Fæsulanus seu Beatus Angelicus (1455); Helladius, ep. Toletan (632); Tarasius (806); Gulielmus Harrington (1594); Ioannes Pibush (1601); Gertrudis (Catharina); Comensoli (1903); Georgius Kaszyra (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.