Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Fasulanus či Beatus Angelicus

Ioannes Fæsulanus seu Beatus Angelicus

18. února, připomínka
Postavení:řeholník OP
Úmrtí:1455
Patron:umělců
Atributy:dominikánský malíř

ŽIVOTOPIS

Narodil se v městečku Vicchio di Mugello poblíž Florencie. Původně se jmenoval Guido di Pietro. Ve 20 letech se rozhodl zasvětit svůj život Bohu a vstoupil do dominikánského kláštera ve Fiesole. Vynikal zbožností a měl výjimečné výtvarné nadání, proto dostal přezdívku "Beatus Angelicus" (blažený anděl). Řeholním jménem byl Jan. Malování představovalo u něj i formu kazatelské činnosti vlastní dominikánskému řádu. Ve 30 letech r. 1409 přijal kněžské svěcení. Později se přestěhoval do kláštera sv. Marka ve Florencii, aby se svými freskami podílel na jeho rekonstrukci. Přes 40 jeho fresek zdobí klášterní cely, kapitulní síň i křížovou chodbu. Výlučně tvořil náboženské motivy. V jeho tvorbě se zrcadlí i hluboké pochopení zobrazovaných tajemství a událostí. Další jeho díla se nacházejí v kapli sv. Mikuláše I. ve Vatikáně, která Jan Pavel II. obdivoval jako zázračná.

Jan, Beatus Angelicus, než se přestěhoval do Říma, byl tři roky představeným kláštera ve Fiesole. Poslední tři léta strávil v římském klášteře u kostela Santa Maria sopra Minerva, kde je i jeho hrob.

Blahoslavený byl v roce 1960 Janem XXIII. a Janem Pavlem II. vyhlášen za patrona umělců v r.1982.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sadoth atque CXXVIII socii (342); Ioannes Fæsulanus seu Beatus Angelicus (1455); Helladius, ep. Toletan (632); Tarasius (806); Gulielmus Harrington (1594); Ioannes Pibush (1601); Gertrudis (Catharina); Comensoli (1903); Georgius Kaszyra (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.