Světci k nám hovoří...


sv. Probus

Probus, ep. Ravennaten

10. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Byl příkladným biskupem v Ravenně v Itálii ke konci 3. století. Působil v Classe, kde se usadili první křesťané a kde je připomínán hrob sv. Apolináře ze II. století. Ve známé bazilice nad tímto hrobem (vysvěcené r. 549) je připomínán i sv. Probus.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leo Magnus, Pp I et doctor Eccl. (461); Demetrianus (asi 260); Orestes, m. in Cappadocia (s. III./IV.); Probus, ep. Ravennaten (s. III./IV.); Narses et Iosephus, m. in Perside (343); Iustus, ep. Cantuarien (asi 627); Baudolinus (s. VIII.); Andreas Avellino (1608); Acisclus Piña Piazuelo (1936); Ioannes Prassek et socii (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.