Světci k nám hovoří...


@ Jan Prassek

Jan PrassekUsed with permission of The Hagiography Circle

Eduard Müller

Eduard Müller

Hermann Lange

Hermann Lange

blah. Jan Prassek a dva druhové - Eduard Muller a Hermann

Ioannes Prassek et socii

10. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1943

ŽIVOTOPIS

Jan Prassek se narodil 13. 8. 1911 v Hamburku v Německu. Po potřebném vzdělání vstoupil do kněžského semináře v Osnabrücku a v roce 1937 přijal kněžské svěcení. Nejprve působil jako kaplan ve Wittenbergu a od roku 1939 ve farnosti Nejsvětějšího Srdce v Lübecku. Snažil se pomáhat potřebným, včetně těch, kteří byli z Polska posláni na nucené práce. Měl pevný charakter a vynikal statečností. Neskrýval svůj nesouhlas s nacistickým režimem a pro své kněžské zásady byl 18. 5. 1942 zatčen.

Eduard Müller se narodil 20. 8. 1911 v Neumünster ve Šlesvicku-Holštýnsku. Zde navštěvoval školu a prožil dost těžké mládí. V roce 1940 se stal knězem a začal působit jako kaplan ve farnosti Nejsvětějšího Srdce v Lübecku, spolu s Janem Prassekem. Uvádí se, že se v této farnosti ztotožňoval s dělnickou třídou. S velkou empatií působil mezi těmito lidmi až do svého zatčení gestapem 16. 6. 1942.

Hermann Lange se narodil 16. 4. 1912 v Leer ve východním Frísku v Dolním Sasku. Vstoupil do semináře v Osnabrücku a byl vysvěcen na kněze v roce 1938. Následující rok byl poslán do farnosti Nejsvětějšího Srdce v Lübecku. Stal se známým pro svůj velmi citlivý postoj plný lidského porozumění i pro teologické znalosti. V červenci 1942 byl zatčen nacisty.

Všichni tři byli gestapem odvezeni k výslechu, po kterém je čekalo další kruté zacházení a nelidské vězení. To skončilo až jejich odvedením pod gilotinu v Hamburku, kde je nacisté 10. 11. 1943 postínali, společně s protestantským pastorem Karlem Friedrichem Stellbrinkem.

Tito tři katoličtí kněží byli 25. 6. 2011 blahořečeni v Lübecké farnosti. Beatifikační slavnosti zde předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leo Magnus, Pp I et doctor Eccl. (461); Demetrianus (asi 260); Orestes, m. in Cappadocia (s. III./IV.); Probus, ep. Ravennaten (s. III./IV.); Narses et Iosephus, m. in Perside (343); Iustus, ep. Cantuarien (asi 627); Baudolinus (s. VIII.); Andreas Avellino (1608); Acisclus Piña Piazuelo (1936); Ioannes Prassek et socii (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.