Světci k nám hovoří...


sv. Menáš

Mennas, solitarius

11. listopadu, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 580

ŽIVOTOPIS

Udává se, že pocházel z Vitulano v italském Benevento. Byl vznešeného původu, ale rozhodl se žít po způsobu poustevníků. Odešel do oblasti Abruzzo a na Sannio vedl asketický život. Po osamělém životě kajícníka zemřel v Molise a o jeho ctnostech svědčí Řehoř Veliký, který byl jeho současníkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus, ep. Turonen (397); Mennas, m. in Ægypto (s. IV in.); Veranus, ep. in Provincia (s. V in.); Mennas, solitarius (asi 580); Ioannes Eleemosynarius (620); Bertuinus (asi s.VII.); Theodorus Studita (826); Bartholomæus, iunior, abbas Cryptoferren (1065); Luigia Poloni (1855); Alicia Kotowska (1939); Vincentius Eugenius Bossilkov (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.