Světci k nám hovoří...


sv. Bertuin

Bertuinus

11. listopadu, připomínka
Postavení:misionář, biskup a opat
Úmrtí:asi s.VII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se před rokem 634 v Anglii. Uvádí se, že byl anglosaského původu a vychován byl v malém benediktinském klášteře Outwell. Vyprávění o jeho životě se neshodují na místě, kde byl vysvěcen. Mělo to být v Outwell nebo v Římě, kam se vydal na pouť údajně před rokem 652. Strávil tam dva roky a odcházel odtud jako misijní biskup provincie Namur. Ta leží kolem řeky Sambre v dnešní Belgii.

Působil tam v Malonne, ležícím 8 km JZ od Namur. Začínal zbudováním skromného příbytku s modlitebnou, který za čas přerostl v benediktinský klášter zasvěcený sv. Petru, v němž se stal prvním opatem. Mimo něj založil tři kostely. Klášter byl základnou jeho misijního působení. Je mu přisuzováno ještě založení dalších klášterů. Zemřel a byl pohřben v Malonne. Slavnostní přenesení jeho ostatků se konalo v roce 1202 a přeložení do nové schránky roku 1601.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus, ep. Turonen (397); Mennas, m. in Ægypto (s. IV in.); Veranus, ep. in Provincia (s. V in.); Mennas, solitarius (asi 580); Ioannes Eleemosynarius (620); Bertuinus (asi s.VII.); Theodorus Studita (826); Bartholomæus, iunior, abbas Cryptoferren (1065); Luigia Poloni (1855); Alicia Kotowska (1939); Vincentius Eugenius Bossilkov (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.