Světci k nám hovoří...


sv. Makarius

Macarius, ep. in Scotia

12. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI in.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium Romanum nám jej představuje jako biskupa irského původu na ostrově Mull ve Skotsku. Byl žákem svatého Kolumbána a věrným hlasatelem evangelia.

V životopisech se píše i o jeho působnosti ve skotském Aberdeenu, kde se slaví jeho svátek. Uvádí se jeho působení i na dalším místě, které je ale málo pravděpodobné. Obsáhlejší životopisy Makaria (uváděného též jako Machor a Macharius) jsou založeny ponejvíce na legendárních příbězích.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosaphat /Ioannes/ Kuncewicz (1623); Nilus, abbas Ancyran. (asi 430); Macarius, ep. in Scotia (s. VI in.); Hesychius, ep. Viennen (po roce 552); Æmilianus, presb. (574); Cunibertus (asi 663); Lebuinus (asi 775); Ioannes Cini de Pace (asi 1335); Didacus, religiosus Ord. Minorum (1463); Iosephus Medes Ferrís (1936); Petrus Vicev, Iosaphat (Robertus Matthaeus) Šiškov et Paulus (Iosephus) Džidžov), presbyteri et martyres (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.