Světci k nám hovoří...


sv. Lebuin

Lebuinus

12. listopadu, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:asi 775
Patron:umírajících

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie. Byl anglosaským mnichem s kněžským svěcením, který přišel na území Nizozemska jako misionář s velkou odvahou. Působil ve Frísku, zvláště v Deventeru. Jak uvádí martyrologium, byl zde hlasatelem pokoje a spásy skrze Krista. V Deventeru postavil první kostel a také tam zřejmě zemřel.

Další zprávy o něm jsou považovány za méně spolehlivé, např. o mučednictví. Někde bývá ztotožňován se sv. Liwinem uctívaným v St Bavo v Gentu v Belgii

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosaphat /Ioannes/ Kuncewicz (1623); Nilus, abbas Ancyran. (asi 430); Macarius, ep. in Scotia (s. VI in.); Hesychius, ep. Viennen (po roce 552); Æmilianus, presb. (574); Cunibertus (asi 663); Lebuinus (asi 775); Ioannes Cini de Pace (asi 1335); Didacus, religiosus Ord. Minorum (1463); Iosephus Medes Ferrís (1936); Petrus Vicev, Iosaphat (Robertus Matthaeus) Šiškov et Paulus (Iosephus) Džidžov), presbyteri et martyres (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.