Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Medes Ferrís

Iosephus Medes Ferrís

12. listopadu, připomínka
Postavení:laik, mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 13. 1. 1885 v Algemesí, 35 km jižně od Valencie ve Španělsku. Byl zemědělcem a v lednu 1913 se oženil. Stal se členem Katolické akce a byl vynikajícím katechetou. Na začátku občanské války poskytl ve svém domě ubytování dvěma bosým karmelitánům a cisterciácké řeholnici. Ti byli zatčeni 7. 11. 1936. Také Josef Medes Ferrís byl následně uvězněn a v noci na 12. 11. spolu s bratry podstoupil mučednickou smrt v Alcudia de Carlet. Umíral se zvoláním: „Ať žije Kristus Král! Ať žije Nejsvětější Srdce Ježíšovo.“

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi dalšími mučedníky diecéze Valencie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosaphat /Ioannes/ Kuncewicz (1623); Nilus, abbas Ancyran. (asi 430); Macarius, ep. in Scotia (s. VI in.); Hesychius, ep. Viennen (po roce 552); Æmilianus, presb. (574); Cunibertus (asi 663); Lebuinus (asi 775); Ioannes Cini de Pace (asi 1335); Didacus, religiosus Ord. Minorum (1463); Iosephus Medes Ferrís (1936); Petrus Vicev, Iosaphat (Robertus Matthaeus) Šiškov et Paulus (Iosephus) Džidžov), presbyteri et martyres (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.