Světci k nám hovoří...


Gertrudis (Catharina); Comensoli

18. února, připomínka
Úmrtí:1903


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sadoth atque CXXVIII socii (342); Helladius, ep. Toletan (632); Tarasius (806); Ioannes Fæsulanus seu Beatus Angelicus (1455); Gulielmus Harrington (1594); Ioannes Pibush (1601); Gertrudis (Catharina); Comensoli (1903); Georgius Kaszyra (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.