Světci k nám hovoří...


sv. Dubricius

Dubricius

14. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Je představován jako jeden z největších světců Walesu. Pocházel ze šlechtického rodu, udává se, že se narodil v Madley, ve Spojeném království, v Anglii. Vynikal inteligencí a přisuzuje se mu založení školy v Hentland. Dále je uváděno, že založil opatství ve Wye a pak se stal biskupem v Llandaff. Pravděpodobně z pokory rezignoval a odešel na Bardsey Island - velmi malý ostrov severně do západobritského Walesu. Zde jeho pobyt, před odchodem na věčnost, dosvědčuje i martyrologium z r. 2001, které ho zároveň uvádí jako biskupa a opata. Dubriciův životopis byl sepsán až roku 1133, Po přenesení jeho ostatků z ostrova Bardsey do kláštera v Llandaff, k němuž mělo dojít v květnu (23./29.) asi r. 1120. Vzhledem k uplynutí delší doby do smrti světce do sepsání životopisu lze předpokládat jisté mezery v historičnosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona (1391); Theodotus, m. Hearacleæ (asi s. III.); Hypatius, ep. Gangren (s. IV.); Rufus, ep. Avenionen (s. IV.); Dubricius (s. VI.); Ioannes, ep. Tragurien (asi 1111); Ioannes de Tupharia, eremita (1170); Laurentius O'Toole (Lorcan Ua Tuathail) (1180); Siardus (1230); Serapion, m. Algariæ (1240); Ioannes Liccio (1511); Gaspar Nishi Genka, Ursula et Ioannes, mm. Ikitsuki (1609); Stephanus Theodorus Cuénot (1861); Maria Luisa Merkert (1872); Maria Teresa di Gesù /Maria Scrilli/ (1889 )

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.