Světci k nám hovoří...


blah. Jiří Kaszyra

Georgius Kaszyra

18. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1943

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 4. 1904 v Aleksandrovo ve Vitebsku v Bělorusku do chudé zemědělské rodiny pravoslavného vyznání. V roce 1907 jeho matka konvertovala ke katolické církvi. Po její smrti ho vychovávali příbuzní. V roce 1922 také on přešel do katolické církve a v dalším roce nastoupil do mariánské školy v Druji v tehdy polském regionu Vilnius. Po roce studia požádal o přijetí do Kongregace „Mariánských otců Neposkvrněného početí“ (MIC). V roce 1926 složil řeholní sliby. O tři roky později odešel studoval filozofii v Římě. Po návratu pokračoval na teologii ve Vilniusu, kde v roce 1935 přijal kněžské svěcení. Rok měl na starosti mariánské seminaristy ve Vilniusu a pak dva roky působil na škole v Druji jako prefekt při výchově studentů kongregace. V roce 1938 byl poslán za představeného domu v Rasné v Polesí. Odtud v říjnu 1939 po příchodu bolševiků v důsledku obsazení tehdejšího východního Polska Sovětským svazem odjel do Litvy. Když v červenci 1942 mohl opustit Litvu, odcestovat do Druji a odtud se spolubratrem Antonínem Leszczewiczem měli jít pokračovat v misijních úkolech v Rosici (či Rositse). Byli domluveni podle místních potřeb používat polský, běloruský nebo ruský jazyk.

Za trestné výpravy, kterou konali nacisté pro partyzánskou činnost v regionu, se o. Kaszyra dobrovolně přidal k odváděným obyvatelům do dřevěné chaty, aby je uklidňoval v zoufalství a připravoval na smrt. Asi 30 jich bylo zavřeno do dřevěné chaty, kterou pak nacisté zapálili. Bylo to den po smrti o. Antonína Leszczewicze. Jiří Kaszyra byl s ním a s dalšími 106 dalšími polskými mučedníky blahořečen 13. 6. 1999 ve Varšavě papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Polska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sadoth atque CXXVIII socii (342); Helladius, ep. Toletan (632); Tarasius (806); Angilbertus (814); Theotonius (asi 1162); Ioannes Fæsulanus seu Beatus Angelicus (1455); Gulielmus Harrington (1594); Ioannes Pibush (1601); Franciscus Régis Clet (1820 ); Ioannes Petrus Néel, Martinus Wu Xuesheng, Ioannes Zhang Tianshen et Ioannes Chen Xianhen (1862); Gertrudis (Catharina) Comensoli (1903); Georgius Kaszyra (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.