Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Terezie Scrilli

Maria Teresa di Gesù /Maria Scrilli/

14. listopadu, připomínka
Postavení:zakladatelka karmelitánské kongregace INSC
Úmrtí:1889

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 5. 1825 v Montevarchi u Fisole v Itálii. Měla starší sestru a její rodiče si přáli, aby se narodila jako chlapec. Snad právě proto postrádala v dětství dostatek lásky. V 21 letech vstoupila do kláštera sv. Marie Magdaleny de Pazzi ve Florencii. Tam však pocítila povolání k apoštolátu mezi dětmi a mládeží. Po dvou měsících se rozhodla vrátit domů a složit slib ve třetím řádu bosého Karmelu. Věnovala se soukromému vyučování mládeže. Z té doby je připomínáno zázračné uzdravení jednoho jejího svěřence.

Na návrh biskupa z Fiesole se v roce 1851 odhodlala k založení řeholního společenství za účelem školní výchovy dětí. S několika dívkami začala vyučovat na škole ve svém rodišti, ale její snahy byly světským okolím, upřednostňujícím protináboženskou politiku, zamítnuty. Svého záměru však dosáhla o 4 roky později. V polovině října 1854 založila kongregaci apoštolsky činných karmelitek, která má současný název „Institut Naší Paní z Karmelu.“ Sestry začaly nosit řeholní oděv. Po pěti letech se politická situace orientovaná proti církvi přiostřila a Instituce sester byla státem zrušena, sestry rozpuštěny. Ke společnému životu se jim podařilo sejít až po 18 letech. Řeholní oděv jim byl znovu dovolen v roce 1882.

Marie Terezie Scrilli jako matka představená dbala o současně kontemplativní i činný život své komunity. Sama vždy byla člověkem intenzivní, hluboké modlitby, ze které čerpala vše potřebné pro život ve světě a k působení mezi dětmi.

Často se modlila: „Miluji Tě, můj Bože, v darech Tvých, miluji Tě v mé nicotnosti. I v ní uznávám Tvou nekonečnou moudrost. Miluji Tě v tolika různých a nečekaných překážkách, kterými doprovázíš můj život. Miluji Tě ve všem, jak v utrpení, tak v pokoji.“

K Pánu hovořila i slovy: „Pane, sama od sebe nic nezmůžu, a i kdybych mohla, nechtěla bych, protože netoužím po ničem, jen po tom, aby se ve mně a na mně vyplnila tvá vůle.“

Marie Terezie Scrilli zemřela 14. listopadu ve věku 64 let. Její blahořečení se uskutečnilo v katedrále ve Fiesole 8. 10. 2006, kdy ji prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál José Saraiva Martins, zapsal mezi blahoslavené.

Sestry z institutu založeného Marií Terezií Scrilli působí v Itálii, v USA, v Kanadě, v Indii, v Polsku, v Brazílii, na Filipínách, v Indonésii, ve Svaté zemi a v roce 1993 přišly i na Moravu do Lidečka. Od roku 1998 sídlí ve Štípě u Zlína.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona (1391); Theodotus, m. Hearacleæ (asi s. III.); Hypatius, ep. Gangren (s. IV.); Rufus, ep. Avenionen (s. IV.); Dubricius (s. VI.); Ioannes, ep. Tragurien (asi 1111); Ioannes de Tupharia, eremita (1170); Laurentius O'Toole (Lorcan Ua Tuathail) (1180); Siardus (1230); Serapion, m. Algariæ (1240); Ioannes Liccio (1511); Gaspar Nishi Genka, Ursula et Ioannes, mm. Ikitsuki (1609); Stephanus Theodorus Cuénot (1861); Maria Luisa Merkert (1872); Maria Teresa di Gesù /Maria Scrilli/ (1889 )

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.