Světci k nám hovoří...


blah. Školští bratři (zv. též saletini) ze 498 španělských mučedníků

Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis

6. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci FSC
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Mezi 498 mučedníky občanské války bylo blahořečeno 58 mučedníků z kongregace Školští bratři (saletini) - FSC. Jejich životopisy následují.

Beatifikační slavnost těchto mučedníků se uskutečnila 28. 10. 2007, kdy byli blahořečeni mezi 462 osobami řeholního stavu a dalšími 26 duchovními španělských diecézí. Zároveň byl jako datum společné památky všech 498 mučedníků stanoven 6. listopad.

Více úvodních informací v první části.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

479Teodosius Rafael (Diodoro López Hernando) - /šp: Teodosio † 7. 8. Narodil se 27. 9. 1898 v Salguero z Juarros v provincii Burgos ve Španělsku. K bratrům křesťanských škol přišel mezi mladší zájemce do Bujedo v srpnu 1912. Dne 27. 6. 1914 zde složil první časné sliby a začal noviciát. Po další vzdělávací přípravě působil v Mieres ve španělské Austrii a pak v Melilla v severní Africe, kde působil pět let. Od roku 1925 byl po dva roky učitelem u aspirantů v Griñon a odtud přešel na školu saletinů v Bujedo jako zástupce ředitele. V roce 1931 byl jmenován ředitelem školy Puerto Real a po dvou letech musel přejít do funkce ředitele školy v Consuegra. Zde ho zastihlo náboženské pronásledování, jehož se stal obětí. Za noci na 7. 8. byl zabit v místě zvaném "Boca" Congosto Yébenes v provincii Toledo. Bylo mu 37 let. Společně s ním podstoupili mučednickou smrt další tři saletini: Eustác Luis Villanueva Montoya, Filip Josef Petr Álvarez Pérez a Karel Jiří Dalmacio Bellota Pérez.

480 Eustác (Luis Villanueva Montoya) - /šp: Eustaquio † 7. 8. Narodil se 10. 10. 1888 v Cucho v provincii Burgos ve Španělsku. Do kláštera saletinů vstoupil 8. 3. 1907 v Bujedo. Pro malé nadání nezačal vyšší studium, ale po 14 let se zde věnoval pracím potřebným pro chod kláštera. Věčné sliby složil 1. 9. 1917 v Barceloně. Byl zařazen mezi novice v Griñón, do nedávno vzniklé komunity. Později pracoval jako kuchař v Consuegra. Odtud byl poslán na školu do Peñuelas v Madridu a v roce 1935 se vrátil do Consuegra. S vypuknutím občanské války přišlo kruté pronásledování a se třemi spolubratry byl v noci na 7. 8. zabit v místě zvaném "Boca" Congosto Yébenes v provincii Toledo. Bylo mu 47 let. Jeho ostatky jsou uloženy v kostele Panny Marie v Consuegra.

481 Karel Jiří (Dalmacio Bellota Pérez) - /šp: Carlos Jorge † 7. 8. Narodil se 22. 11. 1908 v Capillas v provincii Palenci ve Španělsku. Ve věku 12 let vstoupil mezi nejmladší zájemce o život v komunitě saletinů v Bujedo. Později se stal saletinem. Apoštolskou působnost začal na saletinské škole Maravillas v Madridu. V roce 1931 byl poslán ke komunitě v Cuevas v provincii Almeria. Odtud se asi po roce vrátil na madridskou školu v Chamberi. Roku 1933 byl poslán do Consuegra, vzdáleného 64 km JV od Toleda. Po vypuknutí občanské války byl 21. 7. 1936 zatčen, uvězněn a v noci na 7. 8. zabit v místě zvaném "Boca" Congosto Yébenes v provincii Toledo. Bylo mu 27 let.

482 Filip Josef (Petr Jan Álvarez Pérez) - /šp: Felipe † 8. 8. Narodil se 27. 6. 1914 v Carmena v provincii Toledo ve Španělsku. Jako student na řádové škole v Madridu se rozhodl stát řeholním bratrem. V březnu 1927 nastoupil do kláštera v Griñónu u Madridu a 14. 8. 1930 se stal školským bratrem. Po vypuknutí občanské války byl s dalšími bratry zatčen. Tím, že byl zprvu považován jen za kancelářského pracovníka, zůstal ve vězení až do 7. 8. 1936, kdy byl v noci na 8. 8. zabit ve Fuente de Fresno v provincii Ciudad Real.

8 Indalecio Maria (Marek Morón Casas) - /šp: Marcos † 24. 7. Narodil se 25. 4. 1899 v Noguera v provincii Teruel ve Španělsku. Mezi mladší zájemce o řeholi (do tzv. juniorského noviciátu) školských bratrů se zařadil už 16. 7. 1911 v Cambrils a roku 1914 přešel do noviciátu v Bujedo (prov. Burgos). Zde se stal školským bratrem 15. prosince a potom byl na škole Condal v Barceloně až do roku 1921. Následně na dva roky byl poslán do Melilla. Mimo asi dvou let působení na škole v Corts učil na školách kongregace v Barceloně až do vypuknutí občanské války, která ho zastihla, když byl opět na prvním působišti. K rozpuštění komunity bratří došlo 20. 7. 1936. Další jeho pobyt je udáván ve čtvrti Gracia, kde ho 24. 7. zatkla milice a téhož dne byl dle záznamu zabit.

19 Josef Benedikt (Josef Mas Pujobrás) - /šp: José Benito † 25. 7. Narodil se 13. 8. 1913 v Mier v provincii Girona ve Španělsku. V tomto katalánském regionu Josef později vstoupil do kongregace školských bratrů, kde s hábitem přijal také nové jméno Benedikt. Po vypuknutí občanské války odešel s bratry Vicentem, Marianem a Arnoldem do Mas Rampino, v blízkosti Moncada. Zadržen byl s dalšími bratry 25. 7. v blízkosti domu. Na jejich zatýkání se podílel větší počet milicionářů, údajně 40. Ti potom ve večerních hodinách s nimi zajeli na cestu ke hřbitovu, odkud se později ozvaly výstřely.

20 Marián Lev (Santos López Martínez) - /šp: Mariano Leon † 25. 7. Narodil se 16. 10. 1910 ve Vinambres u Valduerna v provincii León ve Španělsku. Mezi mladší zájemce o řeholi školských bratrů přišel 23. 9. 1926. V únoru 1927 začal noviciát a nové jméno s hábitem obdržel 14. 8. 1927. Působit začal v barcelonském Horta roku 1930, poté působil na dalších školách v Barceloně, zejména v Montcada, kam se vrátil z Palamos a kde byl do pronásledování v roce 1936. Dne 25. 7. byl zatčen a téhož dne zastřelen na hřbitově.

21 Vicent Justin (Vicent Fernández Castrillo) - /šp: Vicente † 25. 7. Narodil se 31. 8. 1912 v Piedrahita de Muno v provincii Burgos ve Španělsku. Mezi juniory v Cambrils přišel 17. 8. 1926. Řeholní hábit s novým jménem přijal 1. 2. 1929 v Fortianell. V roce 1931 začal vyučovat mladší zájemce o řeholi v tzv. juniorském noviciátu. Určitou dobu působil v Barceloně v Josepets a roku 1934 byl poslán do Montcada. Zde, po vypuknutí občanské války, byl ve 23 letech umučen.

22 Arnold Julián (Jesús Jan Otero) - /šp: Arnoldo † 25. 7. Narodil se 6. 6. 1902 v Abastas v provincii Palenci ve Španělsku. V srpnu 1917 přišel do juniorského noviciátu v Llers Hostalets a po něm 1. 11. 1918 přijal s novým jménem i hábit školských bratrů. Jeho působištěm se 1. 9. 1920 stalo San Celoni, kde vyučoval až do roku 1933. Jako vynikající učitel byl toho roku poslán do Montcada, kde ho později zastihla občanská válka. Se třemi bratry se pak začal schovávat v domě Petra Grau, kde byl 25. 7. zadržen a pak veden ke hřbitovu. Jeden z ozbrojenců nabídl Arnoldovi možnost úniku, ale on, když na dotaz co bude s ostatními, uslyšel, že budou postříleni, odpověděl: „Chci sdílet osud svých bratrů“. Když stáli nad vykopaným hrobem společně s bratry zvolal: „Ať žije Kristus Král!“

23 Benedikt Josef (Josef Bardalet Compte) - /šp: José Benito † 25. 7. Narodil se 20. 7. 1903 v Capsanes v provincii Tarragona ve Španělsku. Do noviciátu juniorů v Hostalets přišel 9. 8. 1916 a hábit školských bratrů s řeholním jménem dostal 18. 3. 1919. Další rok v srpnu byl poslán na školu v Bujedo a do občanské války vystřídal školy v San Celoni, Granollers, Palamos, Gironě a tou poslední byla v Barceloně Montsada. Zde 19. 7. 1936 došlo k rozpuštění učitelské komunity. Zprvu vyhledal úkryt, ale pak řekl: „Nechci zemřít, ale pokud mám zemřít za této bouře, tak to přijmu, protože pak budu pro věc Boží prospěšnější.“ Dne 25. 7. se milicionářům vzdal bez odporu. Bylo mu 33 let, když ho u řeky Besos zastřelili.

35 Jakub Bertin (Antonín Jaume Secases) - /šp: Jaime † 26. 7. Narodil se 19. 11. 1905 v Alás v provincii Lleida ve Španělsku. Mezi juniory v Mollerosa přišel v březnu 1918 a noviciát dělal v Irun v roce 1921. Většinu doby pak působil v Manresa mimo kratší období, po které byl v Calaf. V Manresa ho také zastihla občanská válka. Do domu, kde byl ubytován, vtrhla 26. 7. milice a poté, co se přiznal, že je školský bratr, ho vedli na Mitjé. Druhého dne bylo jeho prostřílené tělo nalezeno na hřbitově v Manrese.

37 Honest Maria (František Pujol Espinalt) - /šp: Honesto † 27. 7. Narodil se 9. 4. 1894 v Sampedor v provincii Barcelona ve Španělsku. V roce 1907 vstoupil do juniorského noviciátu ve Cambrils a po roce byl vybrán k pokračování v Lembecq-lez-Hal v Belgii. V roce 1910 zakončil noviciát v Bettange v Lucembursku. Sloužil pak na území Španělska v Benicarló, Tarragoně, Barceloně, Manlleu a naposled v Manresa, kde 21. 7. byla komunita školských bratří rozpuštěna a druhý den ráno došlo k napadení školy a na jejím dvoře k pálení všech náboženských předmětů, které útočníci našli. Bratr Honest, ubytovaný u příbuzné, byl 27. 7. zatčen ozbrojenci, kteří ho odvezli asi k 9 km vzdálenému San Fructuoso de Bages, kde ho zabili.

38 Rajmund Eloy (Narciso Serra Rovira) - /šp: Raimundo † 27. 7. Narodil se 1. 5. 1876 v Quart v provincii Girona ve Španělsku. V 16 letech začal juniorský noviciát v Beziers ve Francii s výukou francouzštiny. Nové jméno a hábit školských bratří přijal 14. 5. 1893. Poté nastoupil na školu Bujedo v Burgos a v dalším roce začal sloužit v Barceloně. V září 1897 začal učit v městě San Feliu de Guixols a po roce se vrátil do Bonanova na okraji Barcelony. Zde strávil devět let. Od roku 1907 byl ve funkci ředitele v Sant Hipólit de Voltregá u Manleu po dobo pěti let. Potom delší dobu působil v Tortosa v roce 1919 a v roce 1929 v Alcora. Od r. 1935 byl v Sampedor patřící do diecéze Barcelona. Po vypuknutí pronásledování zvažoval 21. 7. se dvěma spolubratry cestu do Barcelony k rodině. Jedním byl Francisco Magin, který byl zajat a mučen. Rajmund Eloy byl zadržen 27. 7. asi v Balsareny a oba byli odvezeni na silnici do Sallent. Rajmund všem odpustil a na kolenou s provoláním „Ať žije Kristus král“ zemřel v 60 letech. Ostatky obou mučedníků byly později uloženy v San Martin de Sasgayolas.

39 František Magín (Antonín Tost Llavería) - /šp: Francisco † 27. 7. Narodil se 17. 1. 1915 v Mont-Roig v provincii Tarragona ve Španělsku. Ve věku 11 let ztratil při autonehodě rodiče. V dubnu 1928 vstoupil do juniorského noviciátu a 18. 3. 1931 přijal řeholní jméno a hábit školských bratrů. Roku 1933 začal vyučovat na barcelonské škole Panny Marie z hory Karmel. Po dvou letech byl poslán do Sampedor, kde poslední rok působil s bratrem Rajmundem Eloy. Po zadržení byli nakonec oba odvezeni k Sallent u Balsareny. František Magín vyslovil přání pomodlit se na kolenou. Jeden druhému byli povzbuzením, připomenuli si, že tento život za chvíli skončí a začne život šťastný a věčný. Rajmunda zabili jako prvního a Františkovi Magínu před smrtí amputovali genitálie. Bylo mu 21 let. Ostatky obou mučedníků byly později uloženy v San Martin de Sasgayolas.

31 Alois od Ježíše (Joseph-Louis Marcou Pecalvel) - /šp: Luis de Jesús † 29. 7. Narodil se 19. 8. 1881 v Peyregoux ve Francii. V dubnu 1895 vstoupil do noviciátu mladších uchazečů ve Fonserannes a 1. 11. 1897 přijal hábit školských bratrů a nové řeholní jméno. Po dokončení studia začal v roce 1899 působit v Saint-Nazaire v Beziers. Po třech letech odešel vyučovat do internátní školy Neposkvrněného početí Panny Marie, kde setrval pět let. V roce 1907 odešel s dalšími bratry do Španělska, kde pět let učil v Granollers a roku 1912 byl přidělen do katalánského Ripollu. O tři roky později se vrátil do Francie, kde musel nastoupit k armádě a po skončení války nastoupil do Montpellier. Od roku 1918 začal učit opět na španělské škole sv. Josefa v Barceloně. Po dvou letech, 2. 12. 1920, byl ustanoven ředitelem školy v barcelonské čtvrti Horta. V dubnu 1923 byl pověřen vedením školy v San Celoni (54 km SV od Barcelony). V roce 1928 byl pověřen toutéž funkcí v Granollers a další rok působil jako profesor na Figueras v témž městě. Další působení Aloise od Ježíše bylo mezi novici ve Fonserannes Minor a roku 1932 pokračovalo na Institutu ve francouzském Limoux, ale již r. 1933 se vrátil zase do Španělska, aby u sv. Josefa v Barceloně nahradil spolubratra. Zde ho také zastihla občanská válka, kvůli které se školští bratři museli 19. 7. 1936 rozejít. Ubytoval se potom u přítele Dr. Turo, od nějž se ještě vrátil, aby odnesl z kostela nejsv. svátost a zabránil tak hrozícímu znesvěcení. Snad měl ještě možnost vyzvednout si na francouzském konzulátu cestovní pas, ale dal přednost zachraňování dalších, pro bratry potřebných věcí ze školy, kde ale na něj čekali nepřátelé. Jeho tělo pak bylo vyneseno na nosítkách. Zemřel 29. 7. v Barceloně.

10 Kajetán Josef (Rajmund Palos Gascón) - /šp: Cayetano Ramón † 30. 7. Narodil se 11. 8. 1885 ve Forcall v provincii Castellón ve Španělsku. Se školskými bratry se poprvé setkal v 17 letech v Benicarlo. Jejich povolání ho přitahovalo a v roce 1908 vstoupil do noviciátu v Bujedo (Bugedo) v provincii Burgos. Zde 21. 10. oblékl hábit školských bratrů. postupně působil na školách v Teruel (1910-1918), v Bossanova (1919-1924) a roku 1925 byl ustanoven pokladníkem Bonanova. V této funkci setrval do 10. 7. 1936, kdy skupina ozbrojených militantů napadla školu, kde mnoho věcí zapálila a Kajetána Josefa odvedla do vězení. V něm prý prožil snad všechny druhy zneužívání a nakonec 30. 7. zemřel se střelnými ranami do hlavy, krku a hrudníku.

34 Viktor (Martín Anglés Oliveras) - /šp: Victorio † 2. 8. Narodil se 1. 10. 1887 v Sentmenat v provincii Barcelona ve Španělsku. mezi školské bratry v Bujedo přišel v roce 1900 a od r. 1906 začal sloužit v madridské škole Charity. Brzy ale přešel do Manlleu, kde strávil pět let a byl odtud poslán do San Feliu de Guixols. V roce 1927 byl jmenován do funkce ředitele školy v Benicarlo, která byla dočasně hostitelem noviciátu. Následně působil jako ředitel u sv. Hypolita v Manlleu Voltregá. Zde ho zastihlo vypuknutí občanské války. Krátkou dobu pak pobyl ve Verdaguer a 29. 7. 1936 odešel s jedním bratrem hledat úkryt do místa označovaného jako La Casassa. Zde byl v nočních hodinách 31. 7. zajat. Při výslechu pak netajil, že je řeholním školským bratrem a to stačilo k jeho popravě. Byl zabit na silnici z Vic do Olot, kde byl nalezen lidmi z ranního autobusu. Pohřben byl na hřbitově u Sacalm. Později jeho ostatky byly přeneseny do San Martin de Sasgayolas.

27 Edmund Ángel (Petr Masó Llagostera) - /šp: Edmundo † 5. 8. Narodil se 20. 4. 1897 v San Juan les Fonts v provincii Girona ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Salt u Girony vstoupil v roce 1914. Po studiu nastoupil na školu Horta. V roce 1923 byl povolán k výkonu vojenské služby a poslán na Kubu. Zde strávil tři roky v řeholním společenství ve Vedado. V roce 1926 se vrátil do Španělska a nastoupil do Fortianell, kde vykonával různé služby do roku 1933, kdy byl poslán do Salt. Po vypuknutí občanské války se do 27. 7. skrýval u Girony. Potom se vydal v chudém oblečení do Bescanó a chtěl se dále dostat přes hranice do Francie. Cestou ho zastavila milice, která si mohla všimnout jeho růžence, který se cestou modlil. Edmund zprvu zatčení unikl, ale o něco později ho milicionáři zadrželi, naložili do auta a na cestě do Olot v místě zvaném Mas Llanes jej 5. 8. v 17 hodin zastřelili. Jeho mrtvé tělo přišli nepřátelé druhého dne spálit. Zbylé ostatky byly později uloženy v San Martin de Sasgayolas.

32 Adolf Jakub (Antonín Serra Hortal) - /šp: Jaime † 6. 8. Narodil se 19. 12. 1880 v Banyoles v provincii Girona ve Španělsku. Po třech letech v juniorském noviciátu oblékl v lednu 1897 hábit školských bratrů a přijal řeholní jméno Adolf Jakub. Od roku 1899 působil po osm let v Bonanova na západním okraji Barcelony. V roce 1907 byl poslán na dva roky do barcelonského Teruel a potom 11 let působil v Malleu (vzdáleném od Barcelony 54 km podél Středozemního moře). Pak byl 6 let v barcelonském Bonanova a r. 1927 se stal ředitelem v Berga. Roku 1929 se stal profesorem v Barceloně, ale již v následujícím roce byl jmenován do vyšší funkce v Manlleu. V době vypuknutí občanské války byl na návštěvě u rodiny v Rosas. Získal sice pas k cestě do Francie, ale než se dostal k hranici, byla uzavřena. Při návratu ho zadržela hlídka milice, které řekl, že žil v Manlleu, kam se vrací. Milicionáři ho 6. 8. zajali, naložili do auta a na křižovatce silnic do Roda a Olot jej zabili. Jeho tělo pak bylo dopraveno k pohřbení na hřbitově Santa María Corco v Manlleu.

1 Leonard Josef (Josef Maria Aragonés Matouš) - /šp: José Mateu † 9. 8. Narodil se 21. 5. 1886 v Tarragoně ve Španělsku. V aragonském semináři se stal podjáhenem a pak se rozhodl stát se řeholním bratrem křesťanských škol. Po noviciátu v Bujedo v provincii Burgos byl poslán do Katalánska, kde začínal apoštolské působení v Berga. V roce 1914 přešel na internátní školu v Bonanova na okraji Barcelony a roku 1922 zde byl jmenován zástupcem ředitele školy a o tři roky později se stal ředitelem. V roce 1928 byl ustanoven oblastním inspektorem. V této funkci ho zastihlo náboženské pronásledování. Zatčen byl 7. 8. a po dnu vazby byl v Traveserres zastřelen.

2 Dionýsius Alois (Matouš Molinos Coloma) - /šp: Dionisio Luis † 9. 8. Narodil se 21. 8. 1890 ve Forcall v provincii Castellón ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Cambrils přišel v roce 1906 a dva roky pokračoval ve studiu na škole Tarragoně. Poté 12 let vyučoval v Bonanova na okraji Barcelony. V roce 1932 byl zde jmenován ředitelem školy. S řeholním bratrem Leonardem byl 7. 8. 1936, při společném setkání, zatčen a po dnu vazby byl s ním u Lleida v Traveserres, na místě zvaném Sugrañes zastřelen.

9 Vavřinec Gabriel (Josef Figueras Rey) - /šp: Lorenzo † 9. 8. Narodil se 22. 8. 1912 v Pobla de Segur v provincii Lleida ve Španělsku. Ve svém rodišti se později stal žákem školských bratrů a v roce 1928 v Molleruse vstoupil do juniorského noviciátu jejich kongregace. Na pokračování formace a studia byl odtud poslán do Pibrac ve Francii. Zde ho čekala ještě další škola v Talence a pak se vrátil do Španělska, kde působil v Pons, Kalafa a Manresa. V roce 1935 byl poslán na školu v Condal. Po vypuknutí občanské války v následujícím roce vedl příkladný život v domě prarodičů. V noci z 8. na 9. 8. přijela k domu místní milice. Při výslechu uvedl učitelské povolání a milicionáři pak u něj nalezli jeho fotku v řeholním hábitu. Jako řádového učitele ho odvezli a asi v ranních hodinách zastřelili.

25 Hilarius Evžen (Evžen Cuesta Padierna) - /šp: Hilarión Eugenio † 13. 8. Narodil se 2. 3. 1912 ve Villanueva del Rebollar v provincii Palencia ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Cambrils vstoupil 17. 8. 1926. Řeholní hábit s novým jménem přijal 15. 8. 1928 ve Fortianell a o rok později, opět na svátek Nanebevzetí P. Marie, složil řeholní sliby ve Fonserannes. V dalším roce byl v poslán do Salt v Gironě, kde strávil tři roky. V roce 1933 přešel do Palamos, kde ho o tři roky později zastihlo náboženské pronásledování. Dne 13. 8. jej s bratrem Františkem Alfredem dopadli militanti, kteří přijeli do Palamos autobusem, a oba dopravili do háje, kde je zastřelili. Pohřbeni byli v San Martin de Sasgayolas.

26 František Alfred (František Mallo Sánchez) - /šp: Francisco Alfredo † 13. 8. Narodil se 16. 8. 1916 v Santa Marina del Rey, v provincii León ve Španělsku. Do juniorského noviciátu ve Fortianell vstoupil v roce 1929. Řeholní hábit s novým jménem zde přijal 7. 9. 1932 a o rok později, opět na svátek Nanebevzetí P. Marie, složil řeholní sliby ve Fonserannes. V dalším roce byl v poslán do Palamos, kde byl o tři roky později překvapen náboženským pronásledováním. Dne 13. 8., krátce před dovršením 20 let, ho s bratrem Hilariem Evženem dopadli militanti, kteří přijeli do Palamos autobusem, a oba dopravili do háje, kde je zastřelili. Pohřbeni byli v San Martin de Sasgayolas.

40 Olegarius Angel (Eudaldo Rodas Mas) - /šp: Olegario † 18. 8. Narodil se 1. 8. 1912 v Santa Coloma de Farnes v provincii Girona ve Španělsku. Ve svém rodišti se stal žákem školských bratří. Zalíbilo se mu jejich povolání, ale do noviciátu ho přijali až po opakovaných žádostech a jejich hábit oblékl 31. 10. 1930. Jako student onemocněl a byl pak na čas poslán ke Společenství Svaté rodiny na manuální práci. V roce 1933 se jeho působištěm stala Barcelona. V 1934 byl přeřazen do Voltrega k sv. Hypolitovi, do místa ležícího 80 km severně od Barcelony. Zde byl zastižen občanskou válkou a 18. 8. 1936 byl umučen. Jeho posledním zvolání bylo: „Ať žije Kristus Král!“ Jeho ostatky byly uloženy v San Martin de Sasgayolas.

41 Honorát Alfred (Agustín Petr Calvo) - /šp: Honorato † 18. 8. Narodil se 8. 9. 1913 v Cobatillas, ležícím přes 60 km SV od Teruel ve Španělsku. Hábit školských bratrů přijal 2. 2. 1930. V roce 1933 nastoupil na školu v Tarragona Teruel a od 3. 1. 1936 do Voltrega k sv. Hypolitovi. Zde byl s Olegariem Angelem začen 18. 8. 1936 a téhož dne zabit při volání „Ať žije Kristus Král!“ (Viva Cristo Rey!)

3 Jakub Samuel (Josef Jindřich Chamayou Oulés) - /šp: Jacob, José Enrique † 18. 8. Narodil se 21. 4. 1884 v Pomardelle v diecéze Albi ve Francii. Už v říjnu 1897 vstoupil v Pibrac do juniorského noviciátu a 2. 2. 1900 oblékl hábit školských bratrů s přijetím řeholního jména. Po studiích přednášel v Saint-Gaudens a v lednu 1903 se přestěhoval do Bagneres de Luchon. Další rok na škole v Toulouse, načež byl krátce v Agramuntu ve Španělsku. Roku 1925 byl poslán do Manresa a r. 1929 byl jmenován ředitelem koleje v španělském La Seo de Urgell. Zde pak od roku 1933 do 1935 působil jako učitel a roce 1936 znovu převzal funkci ředitele. Po vypuknutí občanské války bratři opustili školu. Jakub Samuel se měl vrátit do Francie. S ním měl jet i bratr Dionisius Luis, než se vše vyřídilo, uběhlo pár dní. Cestovali údajně autobusem, který zastavila milice, oba z něj vyvedla a Jakuba Samuela pak u silnice zastřelila.

159 Agapit Lev (Remigio Olalla Aldea) - /šp: Agapito León † 19. 8. Narodil se 2. 8. 1903 v Acinas v provincii Burgos ve Španělsku. Do juniorského noviciátu křesťanských škol vstoupil roku 1916 v Bujedo. První sliby složil 9. 8. 1921 a věčné sliby 26. 8. 1928. Po studiu začal učitelské působení v juniorském noviciátu v Grinyona, roku 1935 byl krátce v Lembecqlez a pak byl na dobu nemoci představeného pověřen vedením komunity v Santa Cruz de Mudela. V té době vypukla občanská válka. Uvězněný byl s dalšími bratry komunity od 22. 7. a 18. 8. byli všichni zabiti ve Valdepeñas u hřbitovní zdi.

160 Josafat Roque (Urbano Corral González) † 19. 8. Narodil se 6. 12. 1899 v Navaojos v provincii Burgos ve Španělsku. Juniorský noviciát v Bujedo začal v září 1913. Řeholní hábit s novým jménem přijal 2. 2. 1916. Po studiích v Bujedo byl roku 1919 poslán na školu Maravillas v Madridu. Po noviciátu byl ustanoven katechetou. Škola, na níž působil, v roce 1931 vyhořela a Josafat Roque byl poslán ke komunitě v San Fernando v Andalusii. V roce 1933 opět měnil své působiště a nastoupil v Santa Cruz de Mudela. Zde ho zastihlo náboženské pronásledování a 22. 7. 1936 byl s dalšími čtyřmi spolubratry milicí zatčen. Všichni byli vězněni do 19. 8. kdy byli zabiti u hřbitovní zdi ve Valdepeñas v provincii Ciudad Real.

161 Julius Alfons (Valeriano Ruíz Peral) - /šp: Julio † 19. 8. Narodil se 15. 9. 1911 v Arconadě v provincii Palencia ve Španělsku. Do juniorského noviciátu křesťanských škol vstoupil 1. 2. 1926 v Bujedo a po roce přešel do normálního noviciátu. Doplnil si studium a v roce 1931 začal svou službu na škole v San Martin poblíž Madridu. O dva roky později přešel ke komunitě v Santa Cruz de Mudela. Zde ho v roce 1936 zastihla náboženská perzekuce a 22. 7. 1936 byl s dalšími čtyřmi spolubratry milicí zatčen. Všichni byli vězněni do 19. 8., kdy byli zabiti u hřbitovní zdi ve Valdepeñas v provincii Ciudad Real.

162 Damas Alois (Antolín Martínez Martínez) - /šp: Dámaso Luis † 19. 8. Narodil se 15. 9. 1911 v Arconadě v provincii Palencia ve Španělsku. Do juniorského noviciátu křesťanských škol vstoupil 1. 2. 1926 v Bujedo a po roce přešel do normálního noviciátu. Studia dokončil v roce 1931, kdy nastoupil na školu v San Martin poblíž Madridu. Odtud byl v září 1933 poslán do komunity v Santa Cruz de Mudela. Zde byl při vypuknutí občanské války a s dalšími čtyřmi spolubratry byl 22. 7. 1936 milicí zatčen. Všichni byli vězněni do 19. 8., kdy byli zabiti u hřbitovní zdi ve Valdepeñas v provincii Ciudad Real.

163 Ladislav Alois (Izidor Muñoz Antolín) - /šp: Ladislao Luis † 19. 8. Narodil se 8. 5. 1916 v Arconadě v provincii Palencia ve Španělsku. Do juniorského noviciátu křesťanských škol vstoupil 7. 2. 1929 v Bujedo. Řeholní hábit s novým jménem přijal 28. 9. 1932. Po dokončení studia začal působit v Santa Cruz de Mudela, kam přišel 6. 9. 1935. Zde po vypuknutí občanské války byl 22. 7. 1936 s dalšími čtyřmi spolubratry milicí zatčen. Všichni byli společně vězněni do 19. 8., kdy skončili mučednickou smrtí u hřbitovní zdi ve Valdepeñas v provincii Ciudad Real.

11 Celestin Antonín (Ismael Barrio Marquilla) - /šp: Antonio † 20. 8. Narodil se 22. 4. 1911 v Piedrahita de Juarros v provincii Burgos ve Španělsku. Vstoupil do kongregace Školští bratří, působil v Katalánsku a zde, v provincii Barcelona, 20. 8. 1936 podstoupil mučednickou smrt.

42 Elizeus Vicent (Vicent Alberich Lluch) - /šp: Eliseo Vicente † 23. 8. Narodil se 29. 1. 1906 v Benicarlo v provincii Castellon ve Španělsku. Hábit školských bratrů oblékl 14. 8. 1927 a noviciát prožil ve Fortianell. Po něm doháněl studia u Nejsvětějšího Srdce v Cambrils a již v roce 1929 byl poslán do Teruel náhradou za nemocného bratra. Zde prokázal dobré pedagogické schopnosti. V roce 1935 byl poslán vyučovat na školu Panny Marie z hory Karmel, kde ho zastihlo náboženské pronásledování spojené s občanskou válkou. S jeho bratrem Aloisem Valeriánem se rozhodli jít do Benicarlo, kde plánovali úkryt v rodném domě. Při setkání s přítelem z dětství se dozvěděli o nebezpečí, které jim v rodišti hrozí a bylo jim doporučeno ztratit se někde v pustině. Vydali se pak směrem na Teruel, s přáním sejít se někde s řeholními spolubratry. Při cestě v blízkosti Valderrobles je zastavili milicionáři, kteří je 23. 8. zabili. Jejich posledními slovy bylo zvolání: „Ať žije Kristus Král!“ Jejich ostatky byly později uloženy v San Martin de Sasgayolas. Elizeovi bylo 30 a jeho bratru 38 let.

43 Valerián Alois (Mikuláš Alberich Lluch) - /šp: Valeriano Luis † 23. 8. Narodil se 1. 1. 1898 v Benicarlo v provincii Castellon ve Španělsku. Ve 12 letech, kdy jeho mladší bratr Vicent Alberich Lluch měl teprve 4 roky, se rozhodl pro juniorský noviciát v Cambrils. Odtud přešel do noviciátu v Bujedo, kde oblékl hábit školských bratrů 8. 2. 1914. Po studiu byl v roce 1919 poslán na školu do Bonanova. V letech 1922 až 1925 se musel účastnit vojenského tažení v Maroku. Od roku 1925 působil šest let v Cambrils a roku 1931 přešel Barcelony, kde byl do vypuknutí občanské války. Pak se sešel se svým bratrem Elizeem Vicentem. Po krátké době v rodném kraji se vydali směrem na Teruel a v blízkosti Valderrobles je zastavili milicionáři, kteří je 23. 8. zabili. Jejich ostatky byly exhumovány 17. 8. 1939 a přeneseny do San Martin de Sasgayolas.

44 Onofrius (Salvio Tolosa Alsina) - /šp: Onofre † 25. 8. Narodil se 31. 1. 1880 v Casa de la Selva v provincii Girona ve Španělsku. Do juniorského noviciátu Bujedo vstoupil v lednu 1894. Po skončení noviciátu působil v Katalánsku na školách v San Feliu de Guixols, v Manlleu a v Benicarló. V roce 1910 byl poslán do Premià de Mar potom byl jmenován ředitelem školy v Arenys de Mar. Kratší čas působil v Barceloně a roku 1922 je krátce uváděn jako asistent v Manlleu. Potom se stal ředitelem na škole v Roquetas, kde byl do roku 1926, a na další čtyři roky přešel vést školu v Las Corts. Potom ještě působil na školách v Cambrils, v Tarragoně a Manlleu. Pro zhoršený zdravotní stav skončil v Bonanova, kde ho zastihlo náboženské pronásledování. Z toho důvodu odešel k bratrovi do Cassa de la Selva, ale 25. 8. 1936 byl kontrolován milicí a umučen na cestě k Vidreras Llagostera. Jeho ostatky byly později přemístěny do San Martin de Sasgayolas.

24 Esiquio Josef (Baldomero Margenat Puigmitjá) - /šp: José † 2. 9. Narodil se 4. 7. 1897 v Salt v provincii Girona ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Hostalets vstoupil 23. 3. 1911 a v Bujedo dostal 28. 12. 1912 hábit s řeholním jménem. V dalším studiu pokračoval zde a také v Limoux ve Francii. V době vypuknutí občanské války působil ve Fortianell. Josef Esiquio vypravil spolubratry ve dvou autobusech do francouzského Fonserannes na okraji Beziers. Sám se chtěl ještě postarat o budovu kongregace. Záhy po odchodu bratrů vnikli do budovy milicionáři, kteří přišli rabovat, a našli pouze kaplana, kterého utloukli. Josef Esiquio utekl směrem na Figueras a dva dny bloudil. Šel hledat svého bratra a jako dočasný zahradník byl také na konzulátu žádat o pas do Francie. Dne 2. 9. ho i s bratrem zadržela skupina milicionářů, naložila je do vozu a odjela s nimi do Orriols. Před obcí bratra vysadili a nedaleko zavraždili. Následujícího dne uvedli, že mnicha Esiquio zabili radikálové při přechodu přes hranice.

14 Benedikt Klement (Felix España Ortiz) - /šp: Benito † 10. 9. Narodil se 1. 2. 1889 v Pancorbo v provincii Burgos ve Španělsku. Do juniorského noviciátu přišel v březnu 1902. Vlastní noviciát začal v roce 1905. Po studiích působil nejprve v Castro Urdiales v provincii Santander. Roku 1909 byl poslán do Bonanové na okraji Barcelony, kde zůstal delší dobu. Od roku 1922 zastupoval ředitele v Benicarló. V prvních měsících roku 1936 nastoupil v Berga. Po vypuknutí občanské války bylo nutné se 19. 7. rozejít. Zpočátku pobýval v Noet, na statku jednoho studenta. Od poloviny srpna pobýval v Figueras, kde byl při kontrole na konci měsíce zatčen a po deseti dnech věznění v San Juan Street byl zastřelen.

29 Emerio Josef (Josef Planna Rebugent) † 12. 9. Narodil se 16. 9. 1900 v Sellerâ v provincii Girona ve Španělsku. Žákem školských bratří se stal v Angles, kam denně docházel 7 km. Do juniorského noviciátu Hostalets vstoupil 13. 4. 1916 a po dovršení 16 let pokračoval už běžným noviciátem. Hábit oblékl už 7. září a v roce 1918 začal svou službu u sv. Josefa v Barceloně. V květnu 1919 se přestěhoval na školu San Narciso poblíž Girony, kde zůstal patnáct let. Roku 1925 byl povolán ke službě na Kubě. Byl v Mariana v Havaně, odkud se vrátil v roce 1928 do Girony. Zde ho v červenci 1936 zastihlo náboženské pronásledování. Zpočátku přijal útočiště v Mas Genís poblíž Girony a potom v jednom hotelu, kde ho objevili členové revolučního výboru i s bratrem Juliánem. Dne 12. 9. si pro oba školské bratry přijelo auto s militanty, kteří je zajali a naproti Dorcas u Ruidellots oba zavraždili.

28 Hugo Julián (Julián Delgado Díez) † 12. 9. Narodil se 9. 1. 1905 ve Villarrodrigo de la Vega v provincii Palencia ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Hostalets přiše1 26. 8. 1919 a v roce 1921 oblékl řeholní hábit s přijetím nového jména. Učitelské povolání vykonával v Girona, kde ho také v roce 1936 zastihla občanská válka s náboženským pronásledováním. Našel si ubytování v jednom hotelu u pana Bacha v Ruidellots a sem pak přišel hledat útočiště i druhý školský bratr Josef Emerio. Dne 12. 9. si však pro oba školské bratry přijelo auto s milicionáři, kteří je zajali a naproti Dorcas u Ruidellots oba zavraždili. Jejich ostatky byly později uloženy v San Martin de Sasgayolas.

33 Michael od Ježíše (Jakub Puigferrer Mora) - /šp: Miguel de Jesús † 12. 9. Narodil se 12. 7. 1898 v Manlleu v provincii Barcelona ve Španělsku. V rodném městě se později stal žákem školských bratří a už v roce 1910 nastoupil do juniorského noviciátu v Cambrils, kde byl jeho bratr Jáchym Kamil. Ten v roce 1913 zemřel a Jakub v dalším roce přešel do noviciátu v Bujedo, kde přijal hábit a jméno Michael od Ježíše. Po dalších dvou letech studia začal působit na škole v Barceloně. Po začátku občanské války se vrátil do Manlleu za matkou. Zde byl 12. 9. 1936 čtyřmi militanty z revolučního výboru v Manlleu zajat a odvezen. Když se jeho sestra po něm další den ptala, dozvěděla se, že byl zabit. Asi dvě míle od Roda bylo ráno nalezeno jeho tělo. Pohřben pak byl na hřbitově v Roda, odkud jeho ostatky byly později přeneseny do San Martin de Sasgayolas.

16 Florencius Michael (Ruperto García Arce) - /šp: Florencio Miguel † 13. 10. Narodil se 10. 7. 1908 v Carcedo v provincii Burgos ve Španělsku. Nastoupil do juniorského noviciátu Cambrils, odkud 15. 8. 1924 přešel do noviciátu ve Fortianell a pak se vrátil dostudovat v Cambrils. Jako školský bratr začal roku 1926 působit v Tarragoně, potom strávil tři roky v Manlleu a od roku 1929 působil jako učitel juniorského noviciátu v Cambrils a poslední tři roky před vypuknutím občanské války působil v Berga. V souvislosti s pronásledováním pobýval krátkou dobu na jednom statku, odtud odešel do Barcelony, kde se setkal s dalším bratrem. Chtěli vlakem dojet do Valencie, jenže militanti 13. 10. Florencia ve vlaku zadrželi, zatímco druhému bratru se podařilo utéci. Florencius byl hned po výslechu ve svých 23 letech zastřelen.

15 Adolf Marián (Marián Anel Andreu) - /šp: Adolfo Mariano † před polovinou října

Narodil se 16. 6. 1910 v Josa v provincii Teruel v regionu Aragon ve Španělsku. Do juniorského noviciátu Cambrils přišel 16. 2. 1926. Do vlastního noviciátu s převzetím hábitu školských bratů vstoupil 2. 2. 1927. Po studiu působil dva roky v Alcora a po uzavření školy v roce 1933 začal pokračovat v Bonanova Paso až do vypuknutí občanské války. Po napadení školy 19. 7. 1936 hledal úkryt u svého příbuzného Anela Nebra, který žil v Rambla de las Flores. V úkrytu přežil i jednu kontrolu milicionářů, ale potom dal na nedobrou radu a v barcelonské diecézi byl umučen ve druhém říjnovém týdnu.

17 Ildefons Alois (Josef Llorach Bretó) - /šp: Hildefons Luis † 22. 10. Narodil se 20. 6. 1886 v Sampedor v provincii Barcelona ve Španělsku. Dne 11. 8. 1899 vstoupil v Bujedo do juniorského noviciátu a 2. 9. 1902 s přejitím do vlastního noviciátu přijal hábit školských bratrů a řeholní jméno. Po dokončení studia, začal roku 1904 působit v Barceloně, ale hned v dalším roce byl poslán do Provence u francouzského Béziers. Zde získal další vzdělání i praxi a po zavření školy v roce 1919 přešel do juniorského noviciátu v Hostalets, a odtud do Granollers. Od roku 1925 působil v Josepets a pak v Gironě. V roce 1933 byl jmenován do funkce ředitele v Horta, kde ho o tři roky později zastihlo náboženské pronásledování. V jeho počátku měl sice možnost odejít do Francie, ale snažil se do bezpečí dostat nejdříve bratry. Při svém pozdějším pokusu dostat se za hranice byl zatčen a dopraven do Barcelony-Gerony. Z tamního vězení byli někteří 19. 10. propouštěni, ale bratr Ildefons byl druhý den skupinou militantů v Barceloně zabit.

4 Chrysostom (Josef Llorach Bretó) - /šp: Crisóstomo † 3. 11. Narodil se 9. 2. 1881 v Benicarlo v provincii Castellon ve Španělsku. Zde se později stal žákem školských bratrů, ve 12 letech přešel na školu v Tortosa a o pět let později vstoupil do noviciátu řádu bratří křesťanských škol. Hábit se jménem Chrysostom přijal 9. 6. 1898. Působit začal v Arenys de Mar a pak jako asistent ředitele v Cambrils, kde byl v roce 1911. Následně nastoupil do Manlleu, kde vyučoval osm let. Poté asi rok zodpovídal za školu ve Voltregá San Hipolito a v roce 1920 byl jmenován ředitelem školy v Manlleu. V roce 1926 byl v kongregaci jmenován do vyšší právnické funkce na území barcelonské diecéze. Dne 19. 7. 1936 nařídil, aby bratři své komunity co nejrychleji opustili a rozptýlili se na různá místa. Nějakou dobu se Chrysostom zdržoval u rodinného přítele a snažil se pomáhat věrným spolupracovníkům. Šlo zejména o Kandida Alberta a Leonida Františka, s nimiž byl 2. 11. uvězněn a následujícího dne umučen na Av. de Vallvidriera v Barceloně.

5 Kandid Albert (Josef Ruiz de la Torre) - /šp: Cándido † 3. 11. Narodil se 26. 3. 1906 v provincii Burgos ve Španělsku. Juniorský noviciát začal v říjnu 1920 a hábit školských bratrů oblékl 14. 8. 1922. Po dokončení studia začal učit na barcelonské škole v roce 1925 a po osmi letech byl poslán do Tarragony, kde vyučoval dva roky. Potom se stal bližším spolupracovníkem bratra Chrysostoma. S ním a s bratrem Leonidem se 2. 11. 1936 ocitl ve vězení a druhého dne byli zabiti na Av. de Vallvidriera v Barceloně.

6 Leonid František (Colóm González) - /šp: Leonides, Francisco † 3. 11. Narodil se 12. 7. 1887 v Santa Magdalena de Pulpis v provincii Castellón ve Španělsku. Hábit školských bratrů oblékl 14. 5. 1903. S vykonáváním svého poslání začal v Calonge v provincii Girona odkud byl brzy poslán do Tortosy, kde strávil dva roky. Potom vyučoval na škole v Manlleu a rok v Cassa de la Selva. Od roku 1912 působil v Sant Feliu de Guixols a roku 1919 byl jmenován ředitelem ve Voltregá San Hipolito. V roce 1925 přešel do Cassa de la Selva a roku 1930 byl jmenován ředitel školy v Corts. Po třech letech se stal ředitelem v Paso Santa Coloma de Farnes. Zde zažil náboženské pronásledování s vypuknutím občanské války. Od 17. 8. zde byla škola obsazena milicionáři. Bratr Leonid se původně chtěl dostat do Francie, ale viděl, že je to nemožné a nakonec se zdržoval v Sobe v Barceloně, kde byl 2. 11. zadržen a druhého dne zabit na Av. de Vallvidriera s řeholními bratry Chrysostomem a Kandidem.

7 Cyril Petr (Cecilio Manrique Arnáiz) - /šp: Cirilo Pedro † 3. 11. Narodil se 1. 2. 1909 v Monasterio de Rodillo v provincii Burgos ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Cambrils přišel 29. 10. 1921. Po dalším noviciátu ve Fortianell a požadovaném studiu začal učitelskou službu v Benicarlo. Od roku 1930 působil v Cambrils a r. 1933 byl povolán do vyšší funkce v Barceloně. Na začátku náboženského pronásledování byl v kontaktu s bratrem Chrysostomem, který v kongregaci zastával právnickou profesi. Pro své řeholní povolání byl Cyril Petr 3. 11. 1936 zatčen a na Av. de Vallvidriera v Barceloně zastřelen.

30 Eusebius Ondřej (Eusebius Roldán Vielba) - /šp: Eusebio Andrés † 17. 11. Narodil se 15. 12. 1895 v Nava de Santullán v provincii Palencia ve Španělsku. Juniorský noviciát začal 12. 9. 1911 v Bujedo, později byl poslán do Béziers-Figueras. Své povolání začal vykonávat v Granollers a pak v Gironě a Figueras Hostalets. Po vojenské službě působil na škole Josepets v Barceloně až do roku 1927. Od roku 1929 byl ředitelem školy v barcelonské čtvrti Horta. Po vypuknutí občanské války odešel do Sobe. Dopaden a zabit byl 17. 11. v Barceloně.

148 Ovidius Beltrán (Štěpán Anuncibay Letona) - /šp: Ovidio † 18. 11. Narodil se 26. 12. 1892 v Mijancas, ležícím do 30 km od diecézního města Vitoria, v provincii Álava ve Španělsku. V Bujedo vstoupil do juniorského noviciátu a o několik měsíců později, 28. 6. 1909, přijal řeholní hábit a začal běžný noviciát. Pro zhoršený zdravotní stav se však brzy musel vrátit domů a znovu začal noviciát 2. 10. 1910. První řeholní sliby složil v Bujedo 31. 10. 1911 a věčné sliby skládal v Madridu 25. 6. 1919. Zde také po dokončení studia začal učit na škole Charitas. Vedl pak školy v nejchudších madridských čtvrtích, v Chiclana a potom ve Vallecas Puente. Dále vedl školu San Fernando, v blízkosti Cadiz a dva roky působil na škole San Luis v Seville. Ovidiovo poslední působiště bylo v Lorca. S bratry své komunity byl 30. 7. 1936 uvězněn a 18. 11. umučen. Jejich těla skončila ve společném hrobě, kterým byla jáma se sírou.

149 Hermenegild Vavřinec (Modesto Sáez ManzAnnares) - /šp: Hermenegildo Lorenzo † 18. 11. Narodil se 30. 7. 1903 v Revilla del Campo v provincii Burgos ve Španělsku. V létě 1916 vstoupil do juniorského noviciátu v Bujedo a 2. 2. 1919 oblékl hábit školských bratrů a přijal řeholní jméno. O dva roky později (2. 2.) složil v Bujedo první sliby a sliby věčné zde složil 28. 8. 1928. Jeho první působiště bylo v Bridge Vallecas v Madridu odkud byl brzy poslán na další školu v tomto městě Santa Susana. Potom na školu Nejsvětějšího srdce do Jerez a do Almeria. Před vypuknutím občanské války byl ještě poslán ke komunitě v Lorca. Zde byl společně s dalšími pěti spolubratry 30. 7. 1936 zatčen, uvězněn a 18. 11. umučen a vhozen do jámy se sírou.

150 Lucián Pavel (Germán García García) - /šp: Luciano Pablo † 18. 11. Narodil se 28. 5. 1903 v Quintanilla de la Mata v provincii Burgos ve Španělsku. Do juniorského noviciátu školských bratrů v Bujedo se zařadil 11. 11. 1916. Hábit zde oblékl 26. 7. 1919 a první sliby skládal 28. 2. 1921. Věčné sliby složil 28. 8. 1928 rovněž v Bujedo. Od září 1922 působil na škole San Martin poblíž Madridu. V roce 1926 přešel na madridskou školu v Maravillas, která 11. 5. 1931 vyhořela. Byl pak poslán do Santiago de Compostela na školu Neposkvrněné. Později strávil rok na škole La Purisima v Seville, další rok v Madridu a v září 1934 byl poslán do Lorca. Zde ho zastihl začátek občanské války. Společně s dalšími pěti spolubratry byl 30. 7. 1936 zatčen, uvězněn a 18. 11. umučen a vhozen do jámy se sírou.

151 Stanislav Viktor (Augusto Cordero Fernández) - /šp: Estanislao Víctor † 18. 11. Narodil se 8. 10. 1908 v Bustillo de la Vega v provincii Palencia ve Španělsku. V 16 letech vstoupil do juniorského noviciátu, první sliby složil 26. 8. 1927 a věčné sliby 30. 8. 1933. Po požadovaném studiu začal r. 1930 působit na škole Peñuelas v Madridu. V roce 1933 byl poslán na školu sv. Josefa do Lorca. Zde ho zastihlo náboženské pronásledování a společně s dalšími pěti spolubratry byl 30. 7. 1936 zatčen, uvězněn a 18. 11. umučen a vhozen do jámy se sírou.

152 Vavřinec Jakub (Emil Martínez de la Pera y Álava) - /šp: Lorenzo Santiago † 18. 11. Narodil se 8. 8. 1913 v Huerto de Arriba, v provincii Alava ve Španělsku. Do juniorského noviciátu vstoupil 16. 2. 1926 v Bujedo. Hábit školských bratrů oblékl 14. 8. 1929 a první sliby konal 15. 8. 1930. Po dokončení studia nastoupil v září 1933 na školu San José v Lorca. S bratry této komunity byl 30. 7. 1936 uvězněn a 18. 11. umučen. Těla těchto mučedníků skončila ve společném hrobě, kterým byla jáma se sírou.

36 Lev Justin (František del Valle Villar) - /šp: León † 2. 12. Narodil se 25. 5. 1906 v Granon v provincii Logroño ve Španělsku. Roku 1919 vstoupil do juniorského noviciátu v Irun. Řeholní hábit s novým jménem přijal 30. 9. 1922. Své vzdělání byl dokončit v Toulouse ve Francii. Představení ho pak v roce 1926 poslali na školu k Pobla de Segur, kde strávil dva roky. Potom působil na školách v Pons Paso a La Seu d'Urgell. V roce 1931 byl poslán do Manrese, kde ho o pět let později zastihlo náboženské pronásledování. Po vypuknutí občanské války několikrát měnil místo svého pobytu. Milicionáři ho zadrželi 2. 12. 1936 v Manrese a při výslechu roztrhli jeho škapulíř a u Lva Justina objevili liturgickou knížku. Jeden z milicionářů vítězoslavně prohlásil: „Není to kniha, z níž čte denně při mši?“ Bratr jen tiše odpověděl: „Nejsem kněz.“ Milicionářům stačilo, že dopadli duchovní osobu. Odvedli tohoto bratra na ulici Bruch, kde do něj mezi domy s č. 91 a 93 vystříleli pět ran z revolveru. Jeho ostatky byly později přeneseny do San Martin de Sasgayolas.

18 Agapit (Josef Alois Carrera Comas) - /šp: Agapio Luis † 9. 12. Narodil se 4. 2. 1881 v Santa Coloma de Farnes v provincii Girona ve Španělsku. Do juniorského noviciátu v Bujedo vstoupil 19. 7. 1894. Hábit školských bratrů oblékl 20. 5. 1897. Po dokončení studia působil na škole v Terrassa a dalších školách. Od roku 1905 v Bonanova na okraji Barcelony a v roce 1909 byl poslán Arenys de Mar, kde působil deset let. Poté byl povolán do Berga a od roku 1928 byl ve funkci ředitele školy u Panny Marie v Barceloně a od roku 1935 měl na starosti školu ve Voltregá San Hipolito. Po vypuknutí občanské války byli zde bratři 23. 7. 1936 vyhnáni ze školy. Museli přijmout pomoc od několika rodin, ale pro nebezpečí, které jim hrozilo, odcházeli do hor a po několika dnech putování se vraceli k obci. Bratr Agapit pobýval nějakou dobu v Sobe, ve Vic i v Barceloně, kde byl 9. 12. od milicionářů zastřelen.

13 Lambert Karel (Jakub Mases Boncompte) - /šp: Lamberto Carlos Jaime † 16. 12. Narodil se 14. 4. 1894 v Agramunt v provincii Lleida ve Španělsku. V Calaf u Manresa vstoupil r. 1908 do juniorského noviciátu. Po něm studoval v Talenci ve Francii a pak vyučoval v Manresa. Roku 1924 se stal zástupcem na škole v Mollerosa a od roku 1933 jejím ředitelem. V roce 1935 přešel jako profesor do Bonanova na okraji Barcelony. Zde působil při vypuknutí občanské války a kvůli náboženskému pronásledování 19. 7. 1936 musel školu s ostatními bratry opustit. Ukrýval se pak na různých místech, v prosinci kolem přístavu. Někde zde byl také bratr Lambert Karel uvězněn. Po skončení války milice před soudem údajně přiznala, že byl upálen zaživa 26. 12. V oficiálních seznamech se jako datum jeho mučednické smrti vyskytuje 16. prosinec.

12 Felix Josef (Josef Trilla Lastra) - /šp: Félix José † 19. 3. 1937

Narodil se 14. 9. 1908 v Lleida ve Španělsku. Juniorský noviciát začal v červenci 1924 v Cambrils a hábit školských bratrů se jménem Felix přijal 2. 2. 1925. Po dokončení studia vykonával učitelskou službu v Berga. V roce 1925 byl poslán do Tarragony, potom do Tortosy a zpět do Berga. Posledním místem jeho působení se v roce 1934 stal Monistrol Montserrat. Skupina bojechtivých militantů dne 20. 7. 1936 zapálila kostel stojící vedle školy bratrů, kteří z ní museli utéci. Bratr Felix Josef zamířil ke klášteru Montserrat v době konání poutní slavnosti, sešel se zde s rodiči a vrátil se s nimi domů. Dne 11. 3. 1937 se vydal na smluvenou schůzku s bratry. Na cestě byl kontrolován milicionáři, kteří ho i s doprovázejícím druhem zajali. Po sedmi dnech měl stanout před soudem. Po výslechu byl údajně doveden do cely téměř k nepoznání znetvořený mučením, protože se ho marně snažili přimět k tomu, aby se vzdal svého náboženství. Ještě druhého dne byl při životě, který skončil v místech školy sv. Antonína.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.