Světci k nám hovoří...


blah. Alvar de Zamora

Alvarus de Zamora

19. února, připomínka
Postavení:řeholník, kněz OP
Úmrtí:asi 1430

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze vznešeného rodu v Córdobě a vynikal v ctnostech i ve vzdělání. V mládí vstoupil do dominikánského řádu a jako kazatel působil ve Španělsku i v Itálii. Byl také zpovědníkem krále Jana II. Kastilského. S jeho finanční podporou pak v Córdobě založil klášter svého řádu, kterému dal název "schody do nebe".

Měl mimořádnou úctu k eucharistii, častěji adoroval celou noc a žil asketicky. Pomáhal také chudým a nemocným. Legenda vypráví, že v jednom ubožáku posetém vředy, kterého zabalil do svého pláště, aby ho odnesl do kláštera, se mu zjevil sám Ježíš. Častým námětem rozjímání mu bylo Kristovo utrpení a ve svém klášteře zavedl křížovou cestu, která teprve potom byla zřizována v celém řádu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barbatus (682); Quodvultdeus (439); martyres in Pal (507); ep. Mediolanen (asi 680); Georgius, monachus in Aquitania (ca. 877); Godeschalcus (1184); Bonifatius, asceta (1260); Conradus Confalonieri de Placentia (1351); Alvarus de Zamora (asi 1430); Elisabeth Picenardi (1468); Iosephus Zaplata (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.