Světci k nám hovoří...


blah. Eduard Osbaldeston

Eduardus Osbaldeston

16. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1594

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1560 v Osbaldeston Hall ležícím na JV straně u Prestonu v Anglii jako syn Tomáše Osbaldestona. Z důvodu pronásledování odešel studovat do Francie na anglickou školu v Douai a poté do Remeše, kde v prosinci 1583 přijal jáhenské svěcení a kněžské asi 30. 9. 1585 o svátku sv. Jeronýma, k němuž choval velkou úctu. Zpět na misii do Anglie byl poslán v dubnu 1589 a tajně začal sloužit katolíkům v Yorkshire. Po pětiletém působení byl zrazen odpadlým knězem Tomášem Clarkem a 30. 9. 1594 zatčen v Tollertonu, asi víc než 90 km jižně od Yorku. V tomto městě byl 16. 11. za údajnou velezradu pověšen, natažen a čtvrcen.

Blahořečený byl 22. 11. 1987 papežem Janem Pavlem II. mezi 84 druhy, v jejichž čele je uváděn Jiří Haydock.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Margarita de Hungaria (1093); Gertrudis Magna, virgo (asi 1302); Augustinus et Felicitas, m. Capuæ (asi 250); Leocadius et Lusor (s. IV.); Eucherius, ep. Lugdunen (449); Othmarus (759); Æmilianus, eremita (asi 767); Simeon, abbas (1141); Edmundus Rich (1240); Agnes, virgo (1253); Eduardus Osbaldeston (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.