Světci k nám hovoří...


sv. Acisklus

Acisclus

17. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV.
Patron:Córdoby; vzýván k ochraně proti bouřím
Atributy:palma a meč

ŽIVOTOPIS

Martyrologium Romanum z r. 2001 nám jej velmi stručně představuje jako mučedníka ze španělského města Córdoba. Toto nové revidované martyrologium se drží především toho, co je historicky jisté, a z toho důvodu se v něm vedle Aciskluse už nenachází jako spolumučednice Viktorie, uváděná dříve jako jeho sestra. Její jméno pochází až z pozdějšího svědectví a zdá se být legendární. (Určité pochybnosti o existenci Viktorie nelze ještě brát jako tvrzení, pouze jako odůvodňovanou domněnku.)

Mezi svatými mučedníky se spolu poprvé objevují od 8. století v tzv. „Passion“, protože byli považováni za sourozence umučené za Diokleciánova pronásledování. O Viktorii chybí spolehlivé důkazy, zda nejde jen o zbožný příběh. Její jméno v latině znamená „vítězství“ a atributem mučedníka je palma jako symbol jeho vítězství v boji o věrnost Kristu. I toto může svádět k názoru, že by se v lidově předávaném podání mohlo změnit v osobu. Acisklus „victoria“ se jako dvě osoby staly předními patrony města Córdoba a proto podle legendy sourozenci byli takto uvedeni v martyrologiu z r. 1938 a na mnohých místech již i dříve.

O Acisklusovi se zmiňuje Prudentius a Jeronýmovo martyrologium. Tento mučedník byl nakonec veřejně sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.