Světci k nám hovoří...


sv. Anián

Anianus, ep. Aurelianen

17. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 453

ŽIVOTOPIS

Pocházel prý z jedné vznešené rodiny, která se do Vídně přistěhovala z Maďarska. Po určitou dobu žil jako poustevník a potom se přestěhoval do Orléans. Do tohoto francouzského města ho přilákala pověst o svatosti místního biskupa Evurciuse (pam. 7. 9.), k jehož zvolení přispěl zázrak. Evurcius se poté, co poznal vlastnosti a ctnosti Aniána, postaral o doplnění jeho vzdělání a udělil mu kněžské svěcení. Později se Anián v Orléans stal biskupem a město mu vděčí za záchranu v době invaze Hunů vedených Attilou, kteří je r. 451 oblehli. Jako mocné prostředky k osvobození města jsou martyrologiem připomínány Anianovy naléhavé modlitby plné důvěry v Boha i jeho slzy.

O sv. Anianovi se sice uchovávají dva latinsky napsané životopisy, ale oba byly po pečlivém posouzení vyhodnoceny jako nespolehlivé. Mezi různě předávanými údaji se vyskytuje také zmínka, že sv. Anián byl po vysvěcení jmenován opatem kláštera sv. Vavřince v blízkosti Orléans (hodnověrnost neověřena). Později vystřídal biskupa Evurciuse, který údajně uvolnil biskupský stolec rezignací pro obtíže spojené se stářím.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.