Světci k nám hovoří...


sv. Namacius

Namatius, ep. Viennen

17. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:559

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 486 ve Francii. Zde se ve Vienne, které leželo v Burgundsku, stal biskupem. Připomíná se, že vždy čestně a spravedlivě obstál v záležitostech světských závazků a povinností a díky svým ctnostem povznesl svěřené biskupství. Zemřel asi v 73 letech. K jeho oficiálnímu zařazení mezi svaté došlo až v roce 1903.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.