Světci k nám hovoří...


sv. Florin

Florinus

17. listopadu, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi 856

ŽIVOTOPIS

Narodil se v VIII. století, pravděpodobně v Matschi ve Vinschgau v Jižním Tyrolsku. Jeho otec pocházel z Anglie. Florin údajně vyrostl v Dolním Engadinu pod vedením faráře, kterému vděčí za to, že se stal knězem. Působil pak jako správce farnosti sv. Petra v Ramosch v Raetia, na území dnešního Švýcarska. Podle legend měl charisma zázraků. Ty pokračovaly u jeho hrobu, který se pak stal cílem poutníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.