Světci k nám hovoří...


blah. Godšalk

Godeschalcus

19. února, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1184

ŽIVOTOPIS

Za těžké nemoci se rozhodl, že vstoupí do premonstrátského kláštera v Steinfeldu u Kolína. Odtud byl povolán do Želivi, stal se opatem a svou horlivostí byl znám po celé zemi. Přičinil se o založení dalších klášterů pro ženy v Louňovicích a v Kounicích. Dále pečoval o mužské kláštery v Jeruši a v Berneku. Tři dny v týdnu se postil o chlebu a vodě, masa se zřekl natrvalo. Jeden oděv nosil po celý rok a vyhýbal se vytopené místnosti. Noc trávil ponejvíce v chrámě na kolenou a ve dne pracoval jako ostatní. I za své nemoci plný laskavosti obcházel podřízené kláštery. Jeho pokání vyvěralo z lásky k Bohu a láska ústila v pokání za druhé.

POZNÁMKA

Připomínka tohoto blahoslaveného se vyskytuje jen ve stolních kalendářích se světci, martyrologium ji neobsahuje.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barbatus (682); Quodvultdeus (439); martyres in Pal (507); ep. Mediolanen (asi 680); Georgius, monachus in Aquitania (ca. 877); Godeschalcus (1184); Bonifatius, asceta (1260); Conradus Confalonieri de Placentia (1351); Alvarus de Zamora (asi 1430); Elisabeth Picenardi (1468); Iosephus Zaplata (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.