Světci k nám hovoří...


sv. Hugo

Hugo, abbas in Calabria

17. listopadu, připomínka
Postavení:opat OCist
Úmrtí:s. XII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Francii. V Clairvaux se stal žákem sv. Bernarda (pam. 20. 8.) a cisterciáckým mnichem. Bernard, vida jeho schopnosti a ctnosti, poslal ho založit cisterciácký klášter do Novary na Sicílii. Zde působil jako první opat a cisterciácký řád rozšířil i do Kalábrie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.