Světci k nám hovoří...


blah. Lev Saisho Shichiemon

Leo Saisho Shichiemon

17. listopadu, připomínka
Postavení:samuraj ze Satsuma – Kagoshima, mučedník
Úmrtí:1608

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1569 v Miyakonojo v Japonsku a stal se vysoce postaveným samurajem. Byl vysoké postavy, štíhlý, s mírnou tváří a málomluvný. Tak jeho vzhled popsal dominikán Hyacint Orfanel, poté co ho tento 39letý samuraj na jaře r. 1606 navštívil s prosbou, že se chce stát křesťanem. Udával, že se v roce 1596 přestěhoval do Sendai a nastoupil do služby u místního vazala. O Ježíši s ním mluvil jeho přítel Pavel tak, že zatoužil patřit do církve. Při dalších hovorech s misionářem Moralesem, který projevil obavy vzhledem k rozpoutanému pronásledování, Saisho Shichiemon odpověděl: “Nyní když jsem pochopil, že mohu dosáhnout spásy prostřednictvím Kristovy církve, nikdo už mě nedokáže odloučit od církve, i kdybych měl kvůli tomu ztratit život!” Svátost křtu mu pak byla udělena 22. 7. 1608 s novým jménem Lev před sochou Růžencové Panny Marie v diecézi Funai. Zde také byl členem růžencového bratrstva. Po třech měsících přivedl svého druhorozeného syna Atsuyoshi, který při křtu přijal jméno Michael. Díky příkladu Lva Saisho se další samurajové začali připravovat na křest nedbaje zákazu, který jim byl zdůrazňován. Lva dal jeho pozemský pán zatknout a odsoudil ho k smrti stětím. Příbuzní i ti, co se považovali za jeho kamarády, se ho snažili po tři dny přemluvit, aby se vzdal své víry. Jeho rozhodnutí však bylo nezlomné. Říkal: “Je-li to nutné, jsem ochoten obětovat všechen majetek i svůj život za svého panovníka. Ale nemohu opustit svou lásku ke Kristu”. Uvádí se, že srdce Lva bylo v té chvíli zcela klidné jako moře při západu slunce. Svému příteli Pavlu řekl: “Ani já nedokážu pochopit proč, ale od určité doby se mou hlavou táhnou pouze myšlenky na Boha.” Na setkání s Ním tváří v tvář došlo za svítání 17. 11. při popravě před jeho obydlím. Pod oděvem měl na svém srdci obraz ukřižovaného Krista a v ruce růženec. Od jeho křtu to bylo 117 dnů života. Biskup Cerqueira o něm řekl: “Lev patří do skupiny osob, které v srdci zakusily něhu Božího milosrdenství”. V dopise papeži Pavlu V. 5. 3. 1609 potvrdil, že Lev byl ochoten raději zemřít, než přestat být křesťanem a na smrt šel s takovou důvěrou a radostí, s jakou se v této oblasti ještě nesetkal.

Když daimyó z Kagoshimy po roce nařídil vypuzení všech misionářů z jeho panství, byly ostatky Lva Saisho přeneseny do Nagasaki i se dřevem kaple, které dominikáni věrným způsobem použili k výstavbě malého kostela zasvěceného sv. Dominikovi v Nagasaki. Při archeologických vykopávkách bylo toto místo nalezeno. Ostatky Lva však z důvodu pronásledování byly už r. 1614 přeneseny do Manily, kde se při zemětřesení v roce 1649 ztratily.

Lev Saisho byl blahořečen v Nagasaki 24. 11. 2008 mezi 188 mučedníky z pronásledování v Japonsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.