Světci k nám hovoří...


blah. Josafat Kocylovskyj

Iosaphat Kocylovskyj

17. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1947

ŽIVOTOPIS

Narodil se 3. 3. 1876 v Pakoszówke. V Římě studoval na Papežské akademii a na univerzitě Angelicum získal doktorát z filozofie a teologie. V říjnu 1907 byl vysvěcen na kněze. Na Ukrajině ve Stanislaviv pak působil jako prorektor a profesor teologie. V roce 1911 vstoupil do basiliánského noviciátu v Krekhiv, kde přijal jméno Josafat a složil řeholní sliby. Roku 1917 byl jmenován řeckokatolickým biskupem v Přemyšli. Biskupské svěcení přijal 23.září.

Po druhé světové válce byl 21. 9. 1945 poprvé na území Polska zatčen komunistickými orgány a v červnu dalšího roku byl propuštěn. Brzy však znovu zatčen a předán do rukou NKVD ve Lvově. Odtud byl transportován do Kyjeva. Za odmítnutí komunistických návrhů byl převezen do tábora v obci Czapajiwka poblíž Kyjeva, kde na neléčené plicní onemocnění zemřel ve věku 71 let.

Blahořečený byl 27. 6. 2001 během návštěvy papeže Jana Pavla II. ve Lvově.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Elisabeth de Hungaria (1231); Gregorius, ep. Neocæsarien in Ponto (asi 270); Alphæus et Zachæus (303); Acisclus (s. IV.); Anianus, ep. Aurelianen (asi 453); Namatius, ep. Viennen (559); Gregorius, ep. Turonen (594); Hilda (680); Florinus (asi 856); Lazarus, monachus (asi 867); Hugo, abbas in Calabria (s. XII.); Hugo, ep. Lincolnien (1200); Salome, abbatissa Cracovien (1268); Leo Saisho Shichiemon (1608); Ioannes del Castillo (1628); Lupus Sebastianus Hunot (1794); Iosaphat Kocylovskyj (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.