Světci k nám hovoří...


blah. Leonard Kimura, Ondřej Murayama Tokuan, Kosmas Takeya, Jan Yoshida Shoun a Dominik Jorge

Leonardus Kimura, Andreas Murayama Tokuan, Cosmas Takeya, Ioannes Yoshida Shoun et Dominicus Jorge

18. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1619

ŽIVOTOPIS

Leonard Kimura se narodil roku 1575 v Nagasaki v Japonsku, do rodiny, z níž později vzešlo pět mučedníků. Jeho dědeček byl prvním Japoncem, který byl pokřtěn od sv. Františka Xaverského na ostrově Hirado. Mladí rodiče se přistěhovali do Nagasaki, kde později dali Leonardovi mladšího bratra Antonína, který byl umučen 11 dní po něm. Mučednicí se stala i jejich sestra Marie se svým manželem a umučen byl i bratránek Sebastián Kimura.

Leonard Kimura byl vychován ve víře, vzděláván u jezuitů a stal se laickým katechetou. S jezuitskými kněžími se vydával i na misijní cesty. Sloužil u nich jako bratr adjutor, kuchař a krejčí. V roce 1614 byli jezuité vyhnáni z Japonska, bratr Leonard se rozhodl zůstat a po dva roky působil sám jako katecheta, přičemž se musel skrývat, aby se vyhnul vězení. V roce 1616 byl v Nagasaki zatčen i s malou skupinou křesťanů. Lovci křesťanských duchovních zprvu netušili, koho zadrželi, a u soudu mu prý bylo nabídnuto 200 stříbrných, prozradí-li nějakého jezuitského kněze. Odpověděl, že ví jen o jednom jejich bratru adjutorovi, a přiznal se, že je to on sám. Ve vězení pak pokračoval ve svém poslání a nakonec byl za svou příslušnost a věrnost službě Kristu v Nagasaki upálen.

S ním jsou připomínáni další spolumučedníci:

Ondřej Murayama Tokuan - laik z Nagasaki, který byl členem bratrstva svatého růžence a zatčen za ukrývání misionáře. Byla mu nabídnuta svoboda, zřekne-li se příslušnosti ke křesťanství. To odmítl a raději se nechal zaživa upálit.

Kosmas Takeya – pocházel z Koreje, stal se členem bratrstva svatého růžence v arcidiecézi Nagasaki, byl zatčen a za věrnost Kristu upálen.

Jan Yoshida Shoun – narodil se v Miyako v Japonsku, byl pokřtěn u jezuitů z Nagasaki, stal se členem bratrstva svatého růžence a po zatčení a věznění byl za věrnost Kristu upálen.

Dominik Jorge - narodil se v Aguiar de Sousa u Porto v Portugalsku. Přistěhoval se do Japonska, byl laikem a členem bratrstva růžence. Byl zatčen a uvězněn za ukrývání křesťanského misionáře Jana Spinoly. Nakonec ho v Nagasaki 18. 11. 1619 zaživa upálili s výše uvedenými druhy.

Všichni byli blahořečeni 7. 5. 1867 od papeže Pia IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum; Romanus, diaconus (303); Patroclus, presb. (asi 576); Maudetus (s. V.); Romacharius (s. VI.); Theofredus (asi 752); Oda, abbas (942); Leonardus Kimura, Andreas Murayama Tokuan, Cosmas Takeya, Ioannes Yoshida Shoun et Dominicus Jorge (1619); Philippina Duchesne (1852); Grimoaldus a Purificatione (Ferdinandus) Santamaria (1902); Carolina Kózka (1914); Maria a Refugio (Maria Gabriela) Hinojosa y Naveros et V socire: [Iosepha Maria (Maria del Carmen) Barrera y Izaguirre, Teresia Maria (Laura) Cavestány y Anduaga, Maria Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, Maria Gratia (Iosepha Ioachima) Lecuona y Aramburú, Maria Agnes (Agnes) Zudaire y Galdeano] (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.