Světci k nám hovoří...


@Gabriela Hinojosa y Naveros

Gabriela Hinojosa y Naveros Used with permission of The Hagiography Circle

M. Carmen /Josefa / Barrera y Izaguirre

M. Carmen /Josefa / Barrera y Izaguirre

Laura Cavestány y Anduaga

Laura Cavestány y Anduaga

M. Angela Olaizola y Garagarza

M. Angela Olaizola y Garagarza

J. Engrácia Lecuona y Aramburú

J. Engrácia Lecuona y Aramburú

Anežka Zudaire y Galdeano

Anežka Zudaire y Galdeano

blah. Marie (M. Gabriela) Hinojosa y Naveros a 5 spolusester

Maria a Refugio (Maria Gabriela) Hinojosa y Naveros et V socire: [Iosepha Maria (Maria del Carmen) Barrera y Izaguirre, Teresia Maria (Laura) Cavestány y Anduaga, Maria Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, Maria Gratia (Iosepha Ioachima) Lecuona y Aramburú, Maria Agnes (Agnes) Zudaire y Galdeano]

18. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice OVM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Marie /M. Gabriela/ Hinojosa y Naveros se narodila 24. 7. 1872 v Alhama de Granada ve Španělsku do početné katolické rodiny, v níž byla nejmladší. V 19 letech vstoupila do kláštera Navštívení Panny Marie (OVM - Ordo de Visitation B. Mariae Virginis) v Madridu. Byla svědomitá, horlivá a zbožná. Řeholní sliby složila 25. 3. 1894. V roce 1929 se stala představenou a v této funkci setrvala do r. 1935. V dalším roce došlo k občanské válce a ze dne na den se stupňovalo pronásledování zvláště těch, kteří si zvolili řeholní život. Salesiánky proto odešly do Navarry a v Madridu zůstalo jen sedm sester včetně Marie Gabriely Hinojosy. Ta byla ze skupinky nejstarší a cítila se proto i nadále odpovědnou za své spolusestry, které povzbuzovala slovy i příkladem.

Sestry se chtěly postarat o majetek kláštera, ale brzy se samy musely stáhnout do úkrytu. Do domu, v němž se ukrývaly, vtrhla 17. 11. skupina revolucionářů. Na krátkou dobu sestry uvěznili a druhého dne je odvezli na předměstí, kde je postříleli až na sestru Marii Cecilii, která se v začátku střelby rozhodla pokusit o útěk. Dalo by se říci, že jí štěstí přálo, ale ona měla výčitky svědomí, že své spolusestry opustila a proto se šla vzdát červeným milicionářům, kteří ji pak drželi pět dní ve vězení, než z ní udělali mučednici.

Připomínána se jedna z posledních modliteb sestry Marie Gabriely: „Bože, Pane náš, naše životy jsou v Tvých rukou, udělej s nimi, co uznáš za vhodné.“

Marie del Carmen /Josefa M./ Barrera y Izaguirre se narodila 23. 5. 1881 v El Ferrol del Caudillo v Galicii, severně od La Coruna ve Španělsku. Rodiče se ze severu přestěhovali na jih do Cádizu a potom do Malagy. Zde se Carmen Barrera rozhodla stát salesiánkou a v Madridu potom 21. 4. 1920 složila řeholní sliby se jménem Josefa Marie. Vynikala svým vztahem ke kontemplativní modlitbě i pokorou. Svou lásku osvědčovala při péči o nemocné spolusestry.

Laura /Terezie Marie/ Cavestány y Anduaga se narodila 30. 7. 1888 v Puerto Real u Cádizu ve Španělsku do chudé, ale zbožné rodiny. Měla 16 sourozenců. I to bylo důvodem, že se rodiče přestěhovali do Madridu, kde očekávali snadnější získání práce k uživení 19 členné rodiny. Laura 18. 12. 1914 vstoupila do kláštera Navštívení Panny Marie. V té době došlo v Evropě k rozpoutání první světové války. Řeholní sliby Laura složila 1. 6. 1916 coby Terezie Marie. Vynikala jako silná osobnost v duchu sv. Fr. Saleského. Její dopisy svědčí o hloubce jejího duchovního života a podstatu své duchovnosti (možná neuvědoměle) vyjádřila v jednom listě slovy: „Mám jen jednu touhu, nenasytnou a bezhraničnou, bezmeznou ... touhu po Bohu! Jedině po Bohu!“ Dosáhla jí přijetím milosti mučednictví.

Martina /Marie Angela/ Olaizola y Garagarza se narodila 12. 11. 1893 v Garin Guipúzcoa poblíž obce Azpeitia ležící asi 70 km východně od Bilbao ve Španělsku. Po noviciátu, ve 29 letech, se jménem Marie Angela složila řeholní sliby v klášteře Navštívení Panny Marie. Byla zbožnou a tichou sestrou. Se zalíbením trávila čas při adoraci před Ježíšem v eucharistii. Také ona za občanské války podstoupila v Madridu mučednickou smrt, aby pokračovala v adoraci tváří v tvář svému Ježíši.

Josefa Joachima /Marie Engrácia/ Lecuona y Aramburú se narodila 2. 7. 1897 nedaleko Oyarzunu v provincii Guipuzcoa ve Španělsku. Pocházela z početné rodiny, v níž byla nejstarší ze čtrnácti dětí. Měla mimořádnou inteligenci a silný cit odpovědnosti díky svému postavení v rodině. Nedala se zlákat nabídkami světa a v roce 1924 vstoupila k salesiánkám, kde 7. 12. přijala řeholní hábit, kterého si velmi vážila. Po vypuknutí občanské války, když červená milice prováděla domovní prohlídky, byla úžasně klidná. Dokonce prý řekla: „Jaké štěstí! Nyní přijdou pro nás!“ S naprostou samozřejmostí odpustila svým katům a svůj život za ně obětovala Bohu.

Anežka /Marie Agnesa/ Zudaire y Galdeano (šp. Inez) se narodila 28. 1. 1900 ve vesničce Echavarria v provincii Navarra. V 19 letech vstoupila do kláštera salesiánek v Madridu, kde složila 17. 11. 1920 řeholní sliby. Do vypuknutí občanské války žila v klášteře Navštívení Panny Marie. Oproti některým sestrám nebyla vůbec nadšena blížícím se nebezpečím, které v mnoha případech znamenalo smrt. Čerpala však sílu ze společné modlitby a hluboké víry. Moc jí pomohla její láska k Bohu i solidárnost se spolusestrami. Revolucionáři přišli v době jejího onemocnění, kdy byla stižena vysokou horečkou. Přesto na jejich rozkaz dokázala bez nejmenšího odporu vstát a jít pro Krista na smrt.

Sedmá jejich spolusestra, Marie Cecílie, podstoupila mučednickou smrt o pět dní později. Všech sedm salesiánek papež Jan Pavel II. blahořečil 10. 5. 1998 v Římě. Zároveň připomenul, že „Poslušnost a sesterské společenství jsou základními prvky zasvěceného života. Chápaly to i sestry, které v duchu poslušnosti zůstaly v Madridu navzdory pronásledování, aby sledovaly zblízka osud svého kláštera. Hledajíce posilu v mlčenlivosti, modlitbě a odříkání, připravovaly se přinést Bohu velkorysou oběť…“

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Použití obrázků je se souhlasem Hagiography Circle

Pictures are used with permission of The Hagiography Circle

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

dedicatio basilicarum Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum; Romanus, diaconus (303); Patroclus, presb. (asi 576); Maudetus (s. V.); Romacharius (s. VI.); Theofredus (asi 752); Oda, abbas (942); Leonardus Kimura, Andreas Murayama Tokuan, Cosmas Takeya, Ioannes Yoshida Shoun et Dominicus Jorge (1619); Philippina Duchesne (1852); Grimoaldus a Purificatione (Ferdinandus) Santamaria (1902); Carolina Kózka (1914); Maria a Refugio (Maria Gabriela) Hinojosa y Naveros et V socire: [Iosepha Maria (Maria del Carmen) Barrera y Izaguirre, Teresia Maria (Laura) Cavestány y Anduaga, Maria Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, Maria Gratia (Iosepha Ioachima) Lecuona y Aramburú, Maria Agnes (Agnes) Zudaire y Galdeano] (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.