Světci k nám hovoří...


sv. Maxim

Maximus, m. in Cappadocia

19. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Víme o něm pouze to, co říká martyrologium, že se jedná o chorepiskopa a mučedníka z Caesareje v Kappadokii (na území dnešního Turecka) asi ze třetího století. Chorepiskop byl duchovní vysvěcený biskupem, pravděpodobně pro menší obce nebo vzdálenější misijní oblasti, kde ho zastupoval. Dnes již tato funkce či hodnost neexistuje.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.