Světci k nám hovoří...


sv. Severín, Exuper a Felicián

Severinus, Exsuperius et Felicianus

19. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

Zde je připomínaná trojice mučedníků z obce poblíž Vienne v Galii (ve Francii). Jako místo jejich mučednické smrti se udává Braine-sur-la-Vesle. Na mnoha místech se můžeme dočíst, že byli umučeni za císaře Marka Aurelia, jenže ten zemřel r. 180 a martyrologium se přiklání k tomu, že smrt pro Krista podstoupili až v následujícím století. Žádné přesnější informace nemáme. Šíření úcty k těmto mučedníkům je zaznamenáno z roku 1509 a jejich jména uvedena v předposledním martyrologiu zůstala i v novém po kritické revizi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.