Světci k nám hovoří...


sv. Eudo

Eudo

19. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 720

ŽIVOTOPIS

Místem narození Euda (zvaného též Eudon, Eudes nebo Odon z Carméry) je prý Orange ve Francii. Martyrologium nám o něm říká pouze to, že byl opatem v oblasti Velay v Akvitánii.

Z dalších míst se dovídáme, že přišel ve skupině mnichů z opatství na ostrově Lerins do starého Amnorica, ležícího jižně od Velay poblíž Puy (místo je udáváno i jako Le Puy-en-Velay – Cormery). Jejich příchod se datuje kolem roku 680, kdy zde Calminius založil klášter. V něm byl Eudo zvolen prvním opatem a také zde zemřel. Je chválen za pokoru a dodržování pravidel, která si osvojil v klášteře na Lerins.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.