Světci k nám hovoří...


sv. Šimon

Simon, eremita

19. listopadu, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:s. X.

ŽIVOTOPIS

Podle Martyrologium Romanum byl poustevníkem na masivu Merkur v Kalábrii, kde svatě zemřel.

Legenda vypráví, že opatem tamního kláštera byl poslán do Afriky, aby získal svobodu pro mnichy, které saracéni drželi v zajetí jako rukojmí. Při setkání ho prý jeden ze saracénů chtěl srazit, ale v té chvíli měl paralyzovanou ruku, kterou mu po chvíli Šimon uzdravil. V důsledku zázraku dosáhl propuštění všech mnichů. Poté co se Šimon navrátil do Kalábrie v jižní Itálii, vedl zde život poustevníka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.