Světci k nám hovoří...


sv. Filemon Koloský

Philemon Colossensis

22. listopadu, připomínka
Postavení:laik, vyznavač
Úmrtí:s. I

ŽIVOTOPIS

Filemon žil v Kolosách ve Frýgii, kde měl větší dům. O jeho zámožnosti svědčí to, že mu sloužili otroci. Stal se přítelem apoštola Pavla a křesťanem, u kterého se pravidelně scházela skupina místních věřících. Ze známého apoštolova listu víme, že Filemonovi utekl jeden z jeho otroků, Onezim (pam. 15. 2.), který zamířil do Říma, kde viděl menší riziko, že bude dopaden. Seznámil se však s apoštolem Pavlem, přijal víru a stal se jeho pomocníkem za doby Pavlova věznění. Pavel ho však poslal Filemonovi nazpět s dopisem, v němž zdůraznil, že Onezim přijal křest a tak se mu stal bratrem.

Filemonova víra stačila k tomu, aby Onezimovi odpustil, přijal ho jako bratra v Kristu a propustil ho z otroctví, aby se mohl vrátit k Pavlovi. Filemon se podle přání Pavla projevuje jako křesťanský vzor služby světu, pro který je nejdůležitější poznání lásky.

Podle východní tradice Filemon proslavil město ve Frýgii, kde hlásal radostnou zvěst. S manželkou Appií přijímali ve svém domě poutníky a nemocné, kterým s láskou sloužili. Na mnoha místech jsou uctíváni a připomínáni společně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cæcilia, virgo romana et m. (století neznámé); Philemon Colossensis (s. I); Ananias, m. in Perside (345); Benignus, ep. Mediolanen. (asi 470); Pragmatius (asi 517); Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac (1895); Thomas Reggio (1901); Petrus Ramirez Esqueda (1927); Elias (Iulianus) Torrijo Sánchez et Bertrandus (Franciscus) Lahoz Moliner (1936); Ferdinandus Maria Llovera Puigsech (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.