Světci k nám hovoří...


Iosephus Zaplata

19. února, připomínka
Úmrtí:1945


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barbatus (682); ep. Mediolanen (asi 680); Conradus Confalonieri de Placentia (1351); Alvarus de Zamora (asi 1430); Godeschalcus (1184); Quodvultdeus (439); martyres in Pal (507); Georgius, monachus in Aquitania (ca. 877); Bonifatius, asceta (1260); Elisabeth Picenardi (1468); Iosephus Zaplata (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.