Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Cecílie Cendoya y Araquistav

Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain

23. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice OVM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Je sedmou ze skupiny salesiánských sester v Madridu, které papež Jan Pavel II. blahořečil 10. 5. 1998 v Římě. Jejích 6 družek je na těchto stránkách připomínáno u data jejich smrti 18. 11. Všech sedm řeholnic je mučednicemi pro svůj vztah ke Kristu za občanské války ve Španělsku. Marie Cecílie Cendoya y Araquistav je z nich nejmladší.

Narodila se 10. 1. 1910 v Azpeitii v provincii Guipúzcoa ve Španělsku. Pocházela ze stejného kraje jako Marie Angela, která měla na její vstup do kláštera Navštívení Panny Marie pravděpodobně určitý vliv. Řeholní sliby složila 27. 9. 1932 v Madridu a zde už zůstala.

Na začátku občanské války se sestry chtěly postarat o majetek kláštera, ale musely se stáhnout do úkrytu. Tam je 17. 11. objevila skupina červených revolucionářů a odvedla do vězení.

Druhého dne je převezli na předměstí, kde si z nich udělali terče. Marii Cecílii při první salvě z pušek zachvátila panika a dala se na útěk, který byl úspěšný. Dalo by se říci, že jí přálo štěstí, ale ona pocítila výčitky svědomí, že své spolusestry opustila. Rozhodla se proto vrátit k červeným milicionářům. Ti ji pak pět dní drželi ve vězení a 23. 11. také z ní udělali mučednici nedaleko hřbitovní zdi ve Vallecas v Madridu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Pp (s. I ex.); Columbanus (615); Felicitas, m. Romæ (století neznámé); Mustiola (století neznámé); Sisinnius, ep. Cyzicen. (s. IV. ); Clemens, ep. Meten. (asi s. IV.); Lucretia (asi s. IV.); Amphilochius (před rokem 403); Severinus, reclusus (s. VI.); Gregorius, ep. Agrigentin. (po roce 603); Trudo (asi 690); Margarita de Sabaudia (1464); Michael Augustinus Pro (1927); Maria Cæcilia (Maria Felicitas) Cendoya y Araquistain (1936); Henrica Alfieri (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.