Světci k nám hovoří...


sv. Protáz

Protasius, ep. Mediolanen.

24. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 356

ŽIVOTOPIS

Působil v letech 331 - 352 jako biskup v Miláně v Itálii. V roce 343 se účastnil synody v Sardike (v dnešní Sofii), kde podporoval sv. Atanáše. Po mnohých zkouškách zemřel v oddanosti Pánu a byl pohřben v Miláně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.