Světci k nám hovoří...


sv. Kolman

Colmanus, ep. Cloynen.

24. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:604-608

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi 5. 10. 522 v Munster (dnešním Muskerry na okraji města Cork) v Irsku jako potomek panovníka Munsteru. Stal se známým jako Colman mac Léníni, ač otec se jmenoval Colgar. Měl mimořádné nadání a mimo jiné skládal básně. Někde se uvádí, že byl vychován v pohanství a na dvoře krále Cashele byl osvědčeným bardem. Působil tam také jako kronikář a genealog a setrval tam do 48 let svého věku. Traduje se, že v té době přišel do Cashel kvůli určitému sporu pozdější světec Brendan (pam. 16. 5.). Kolman se v té době více seznámil s křesťanstvím a údajně se podílel na objevení a vyzdvižení ostatků sv. Ailbea (Albea pam. 12. 9.). Brendan se pak vyjádřil v tom smyslu, že ruce, které se dotýkaly ostatků světce, by neměly zůstat rukama pohana a Kolman požádal o křest. Pak dokončil vzdělání v St. Jarlath's Tuam a přijal kněžské svěcení.

Nejprve působil mezi pohanskými obyvateli Limericku a východní části Corku. Potom se stal biskupem v Cloyne a podle některých zpráv je považován za prvního v tomto městě. Po horlivém apoštolátu zde také zemřel.

Jeho kult potvrdil papež Lev XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.