Světci k nám hovoří...


sv. Serapion

Serapion, m. Alexandriæ sub Decio cum sociis

20. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:248

ŽIVOTOPIS

Žil v Alexandrii a za císaře Decia byl vydán velmi krutému mučení, po kterém měl zchromlé některé údy. Později byl přepaden ve svém domě a z horního patra svržen dolů.

POZNÁMKA

Dosud se v kalendářích uváděl také světec, který není v martyrologiu. Je to sv. Nikefor, mučedník, který zemřel r. 259.

Se svým přítelem Sapriciem žili v Antiochii a pro nějakou věc se začali na sebe hněvat a vzájemně se vyhýbat, až to působilo pohoršení. Nikefor si tento nekřesťanský postoj uvědomil, vyhledal Sapricia a prosil jej o odpuštění, dovolávaje se Boha, ale marně. Z rozkazu Valeriána pak nastalo pronásledování křesťanů a Sapricius byl zajat a odsouzen k stětí. Tu jej znovu přišel Nikefor prosit o smír, ale Sapricius místo smíření odmítl věrnost Kristu a mučednickou korunu. V náhradu ji vzal na sebe Nikefor a po vyznání víry se nabídl katanům za svého přítele. Byl tedy sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyacintha et Franciscus Marto (Hyacinta 1920 a František 1919); Serapion, m. Alexandriæ sub Decio cum sociis (248); martyres Tyri in Phœnicia (303); Eucherius, ep. Aurelianen (asi 738); Tyrannio (311); Eleutherius, ep. Tornacen (ca. 530); Leo, ep. Catanen (ca. 787); Iulia Rodzińska (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.