Světci k nám hovoří...


sv. Porcián

Portianus

24. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:po r. 532
Atributy:pohár, had, vězni

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Auvergne ve Francii. V mládí zde byl otrokem a později se mu podařilo dostat se do opatství v Miranda u Auvergne. Obě místa leží v oblasti Clermont-Ferrand. Porciánovi se v klášteře uzdravily oči a stal se mnichem. Po smrti místního opata byl zvolen za jeho nástupce.

Za vpádu merovejckého krále, který věznil mnoho zajatců, jej Porcián neohroženě navštívil v ležení a zázrakem dosáhl jejich propuštění. Uvádí se, že po znamení kříže praskl pohár s vínem, v němž podle symboliky hada měl být jed.

Zemřel v pokročilém věku, rok úmrtí se nedochoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

D.N.I.C. Universorum Regis Sollemnitas; Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.