Světci k nám hovoří...


sv. Albert Lovaňský

Albertus Lovaniensis

24. listopadu, připomínka
Postavení:biskup Leuvenu, mučedník
Úmrtí:1192

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1166 v Brabant (dnešní Belgii) jako syn vévody Godfrida III. a Markéty Limburg. Údaje říkají, že už v roce 1187 byl zapsán mezi kanovníky. Později prý se měl jako rytíř vydat na křížovou výpravu, ale svou účast odmítl a dal přednost duchovní službě doma. Dne 8. 9. 1191 byl zvolen biskupem v Lutychu poblíž Bruselu. Zvolen byl proti vůli císaře Jindřicha VI., který přál jinému kandidátovi. Kvůli potvrzení volby Albert cestoval za papežem Celestinem III. do Říma a ten se navíc rozhodl jmenovat ho kardinálem. Albert měl být vysvěcen po svém návratu, ale kvůli nesouhlasu císaře přijal biskupské svěcení v Remeši. V knize „Svatí na každý den“ se uvádí, že za obranu práv církve byl roku 1192 poslán do vyhnanství. Charakterizován je jako mírný, laskavý a moudrý. Přestože nemohl do svého sídla v Lutychu, snažil se dle možností vést diecézi na dálku. Již 24. 11. byl zabit třemi rytíři, které prý potom Jindřich VI. srdečně uvítal na svém dvoře a bohatě odměnil.

Albert, zvaný z Lovaně, jehož ostatky byly přeneseny do Bruselu, je ctěn jako mučedník za svobodu církve vůči státu. Jeho kult byl schválen v roce 1613.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.