Světci k nám hovoří...


blah. Balzám

Balsamus

24. listopadu, připomínka
Úmrtí:1232

ŽIVOTOPIS

V roce 1208 se po Petru II. stal opatem v La Cava (dnes Cava de 'Tirreni) poblíž Salerna v Kampánii v Itálii. Benediktinský klášter Nejsvětější Trojice (Santissima Trinità) zde vedl přes 24 let s moudrostí a prozíravostí i uprostřed zmatků a rozporů své doby. Měl přátelské vztahy, podporované dopisy, s papeži i císaři. Král Frederik II. rozšířil některá jeho privilegia.

Balzám zemřel 24. 11. ve svém opatství. Jeho ostatky byly 20. 10. 1675 spolu s ostatky některých dalších opatů přeneseny do kaple "Santi Padri". K potvrzení jeho kultu došlo 16. 5. 1928 papežem Piem XI. zároveň se sedmi dalšími opaty zapsanými do martyrologia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.