Světci k nám hovoří...


sv. Merkurius

Mercurius

25. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Podle legend měl skythianský původ a za panování císařů Decia a Valeriána byl vysoce postaveným důstojníkem v římské armádě. Připisuje se mu, že své kopí použil na zrádného císaře Juliána Apostatu. Tyto údaje nejsou považovány za spolehlivé.

Starší martyrologium uvádí, že díky svým vojenským úspěchům a s nimi spojeným rozkoším zapomněl na vlastní křest. Asi ve 25 letech se ho zmocnily výčitky svědomí a on odmítl obětovat bohyni Artemis. Věrnost tomuto rozhodnutí měla za následek mučednickou smrt, kterou podstoupil v Cesareji v Kappadokii na území dnešního Turecka.

Na mnohých místech se píše, že byl sťat a že měl symbolické křestní jméno Filopatròs. Jméno, pod nímž je znám, bývá překládáno i jako Merkur.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.