Světci k nám hovoří...


biskup Petr

biskup Petr

sv. Petr, Hesychius, Pachomius, Teodor a druhové

Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m.

25. listopadu, připomínka
Postavení:biskupové a další druhové mučedníci
Úmrtí:305-311

ŽIVOTOPIS

Zde jsou připomínáni čtyři biskupové umučeni v Egyptě s dalšími nejmenovanými mučedníky za téhož pronásledování z příkazu císaře Galeria Maximiana, jak uvádí Martyrologium Romanum.

V čele těchto mučedníků je uváděný biskup Petr, který od roku 300 působil jako patriarcha v Alexandrii. Pod jeho pravomoc patřily křesťanské obce v Egyptě, Thébách i v Libyi.

Biskup Petr byl známý svou učeností a znalostí Písma. Zdůrazňována je též jeho služba zpovědníka mezi pronásledovanými křesťany. Jedenáct let jeho biskupské služby provázel boj proti schizmatickému učení a pronásledování. Mnohým pronásledovaným křesťanům se nepodařilo vytrvat a při mučení neobstáli. Petr, jako milující otec, se jim pak snažil umožnit návrat zpět do církve. Pro ty, kteří svého odpadu od víry litovali, připravil určitá pravidla pro opětovné přijetí. Za svou tolerantnost byl z některých stran kritizován, ale shovívavost odůvodňoval evangelní jemností. Postoj egyptského biskupa Meletia z Lykopole, který s tímto nesouhlasil, vedl dokonce k schismatu, kvůli němuž biskup Petr svolal r. 306 synodu, na níž Me-letia sesadil.

Biskup Petr byl v uvedeném období pronásledování zabit asi mezi posledními, zatímco tři biskupové, spolumučedníci Hesychius, Pachomius a Teodor, byli uvězněni dříve a ve vězení strávili delší dobu. Podle některých údajů, pro nařízení Galeriova synovce Maximina Daji, s nímž se pojí další vlna pronásledování, byl Petr v roce 311 zajat a hned bez soudu popraven.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.