Světci k nám hovoří...


sv. mučedníci z Fénického Tyru

martyres Tyri in Phœnicia

20. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:303

ŽIVOTOPIS

Jedná se o pět blahoslavených mučedníků, kteří za císaře Diokleciána byli ve fénickém Tyru pro víru zajati. Některým bylo méně než 20 let. Po celém těle byli zbičováni a pak nazí vehnáni do arény, kam na ně byly puštěny šelmy. Nehnutě se modlili k Bohu, s rukama rozepjatýma tvořili kříže, a protože je šelmy neusmrtily, byli popraveni mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyacintha et Franciscus Marto (Hyacinta 1920 a František 1919); Serapion, m. Alexandriæ sub Decio cum sociis (248); martyres Tyri in Phœnicia (303); Eucherius, ep. Aurelianen (asi 738); Tyrannio (311); Eleutherius, ep. Tornacen (ca. 530); Leo, ep. Catanen (ca. 787); Iulia Rodzińska (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.